search

Norme contabile. Importul si exportul (extracomunitar) in comision


Importul si exportul (extracomunitar) in comision presupun existenta a trei parti: vanzatorul, cumparatorul si societatea de intermediere (comisionarul). Aceste tranzactii se desfasoara, de catre comisionar, in nume propriu, dar in contul clientului (in contul celui care l-a mandatat).

Asadar, comisionarul nu devine proprietarul marfurilor tranzactionate, ci doar se ocupa de operatiunile necesare importului-exportului de marfuri: gasirea cumparatorului bunurilor sau, dimpotriva, gasirea vanzatorului pentru acestea, vamuire, transport, asigurare etc.

Din punct de vedere contabil, gasim informatii despre activitatea de intermediere in Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009, la art. 253 alin. (2):

"Sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar da ca din punctul de vedere al TVA persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. in aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite."

De aici rezulta ca sumele primite de comisionar pe numele sau (marfa, transport, asigurare, taxe vamale etc.) vor fi inregistrate de acesta, in contabilitatea proprie, in conturi de terti, urmand a fi refacturate clientului sau.

Venitul comisionarului, inclus in cifra sa de afaceri, este constituit doar din comision. Din acest motiv, comisionarul trebuie sa aiba codul CAEN pri vind intermedierea.

Din punct de vedere fiscal, in ceea ce priveste impozitul pe profit, la pct. 12 din normele date in aplicarea art. 19 din Codul fiscal se precizeaza: "12. Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal."

Se confirma si din punctul de vedere al impozitului pe profit ca un comisionar va
inregistra ca venit doar comisionul sau
. Din punctul de vedere al TVA, aceasta situatie este reglementata la art. 128 alin. (2) din Codul fiscal si la pct. 6 alin. (3) si (4) din normele date in aplicarea acestui art. Art. 128 alin. (2): "Se considera ca o persoana impozabila, care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, in calitate de intermediar, intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si a livrat bunurile respective ea insasi, in conditiile stabilite prin norme."

In norme: "(3) In sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar, primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau, dupa caz, de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori, dupa caz, catre client, se considera ca actioneaza in nume propriu, dar in contul co mitentului."

Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor, indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului, respectiv se considera ca furnizorul ori, dupa caz, comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si, la randul sau, comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau, dupa caz, catre client.

Daca, potrivit contractului, comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar, dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau, acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei.

Prevederile alin. (3) se aplica sub denumirea de structura de comisionar in cazurile prevazute la pct. 19 alin. (4)". Asadar, din punctul de vedere al TVA, comisionarul va deduce TVA din facturile emise pe numele lui si va colecta TVA (daca este cazul), pentru sumele refacturate de el.


Noutati contabile 1716325200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice