search

Notificarea de conformare emisa de organul de inspectie fiscala - care sunt ultimele noutati?

ANAF a publicat un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 420/2023 din 31 martie 2023 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Notificare de conformare emisa de organul de inspectie fiscala", a procedurii de notificare si a periodicitatii de emitere, precum si pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.711/2015, privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala.
 
Va reamintim ca notificarea de conformare emisa de organul de inspectie fiscala se transmite contribuabililor/platitorilor prezumtiv a fi selectati pentru inspectia fiscala de catre organul de inspectie fiscala competent. Notificarea se emite de organul de inspectie fiscala competent pentru efectuarea inspectiei fiscale la contribuabilul/platitorul vizat, in baza analizei de risc primite de la structurile cu atributii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau in baza analizelor proprii efectuate.
 
Fii perfect protejat impotriva amenzilor inspectorilor ANAF aplicand intotdeauna legislatia de ultima ora! Comanda acum exemplarul tau din lucrarea Controale fiscale pe TVA. Rambursare fiscala, documente justificative, exemple practice >>
 

Notificarea de conformare emisa de organul de inspectie fiscala - noutati Proiect de Ordin ANAF


In Referatul de aprobare care insoteste proiectul de act normativ se mentioneaza ca, in vederea clarificarii unor termeni si utilizarii unei terminologii unitare, se propune inlocuirea in tot cuprinsul OPANAF nr. 420/2023 si in anexele la acesta, a sintagmelor „conducatorul structurii de inspectie fiscala” si, respectiv, „conducatorul activitatii de inspectie fiscala” cu sintagma „conducatorul organului de inspectie fiscala”.
 
In Anexa nr.2 - Procedura de Notificare si periodicitatea de emitere a formularului "Notificare de conformare emisa de organul de inspectie fiscala", lit. a), lit. c) si lit. f) ale pct.5, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
In vederea emiterii notificarii, organul de inspectie fiscala efectueaza urmatoarele activitati:
 
a) conducatorul structurii din cadrul organului de inspectie fiscala cu atributii in emiterea notificarii de conformare, nominalizeaza persoana/persoanele care procedeaza la intocmirea notificarii pentru un anumit contribuabil/platitor, in baza analizelor de risc primite de la structura de specialitate si/sau in baza analizelor proprii efectuate de organul de inspectie fiscala; 
 
c) proiectul notificarii se avizeaza de conducatorul structurii din cadrul organului de inspectie fiscala cu atributii in emiterea notificarii de conformare si se aproba de conducatorul organului de inspectie fiscala;
 
f) persoana/persoanele care a/au intocmit notificarea va/vor analiza, dupa caz, informatiile primite de la contribuabil in legatura cu modalitatea de conformare ca urmare a notificarii si va/vor propune, printr-un referat motivat, initierea sau neinitierea actiunii de inspectie fiscala sau a verificarii documentare la contribuabilul/platitorul notificat, dupa expirarea perioadei prevazute de lege pentru conformare ca urmare a notificarii.
Modificarea propusa la lit.f) introduce posibilitatea, ca pe langa initierea sau neinitierea unei actiuni de inspectie fiscala urmare informatiilor primite de la contribuabil urmare notificarii, si initierea sau neinitierea unei verificari documentare.                                
In Anexa nr.2 - Procedura de Notificare si periodicitatea de emitere  a formularului "Notificare de conformare emisa de organul de inspectie fiscala" pct.7, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Notificarile editate pe suport hartie se emit in doua exemplare, din care exemplarul 1, semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala, va fi comunicat contribuabilului/platitorului, iar exemplarul 2, semnat de persoana/persoanele desemnata/desemnate pentru intocmire, avizat de conducatorul structurii din cadrul organului de inspectie fiscala cu atributii in emiterea notificarii de conformare si aprobat de conducatorul organului de inspectie fiscala, va fi arhivat in cadrul organului fiscal la dosarul fiscal al contribuabilului.


Foto: pexels.com


Noutati contabile 1709503200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024