search

Noutati aduse de HG 937/2023: amenzi directe, fara avertisment, din 5 noiembrie 2023

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov informeaza operatorii economici faptul ca incepand cu data de 5 noiembrie 2023 pentru anumite contraventii nu se mai aplica in mod obligatoriu avertismentul ca sanctiune conform H.G nr. 937/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017.

Actul normativ abroga o serie de contraventii care intrau sub incidenta Legii prevenirii (respectiv pentru care se aplica in mod obligatoriu la prima abatere avertisment), astfel:

--> contraventiile prevazute la art. 336 alin. (1) lit. a), b), d) -f), h), s) si s), art. 336 alin. (31 ) si alin. (32 ) si art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala:

• nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrarii fiscale sau de mentiuni;

• neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora;

• nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei prevazute la art. 118 alin. (7), respectiv a obligatiei contribuabilul de a da, la finalizarea inspectiei fiscale, a unei declaratii scrise, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala;


• nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiilor de intocmire a dosarului preturilor de transfer in conditiile si la termenele prevazute prin ordinul presedintelui A.N.A.F., precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a prezenta dosarul preturilor de transfer la solicitarea organului fiscal central in conditiile art. 108 alin. (2);

• nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a pastra, precum si a obligatiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate in format electronic si a aplicatiilor informatice cu ajutorul carora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4); 

• nefurnizarea la termen de catre contribuabil/platitor a informatiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;

• nerespectarea de catre persoana supusa verificarii situatiei fiscale personale a obligatiei de a depune declaratia de patrimoniu si de venituri, potrivit art.138 alin. (7);

• efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru;

• nedepunerea in termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea in Romania, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania, de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal;

• nedepunerea in termenul de 45 de zile a scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie de catre debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (21 );

• nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata;

• depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.

-->  contraventiile prevazute la art. 10 lit. f) -h), j) si u) din O.U.G. nr. 28/1999 privindobligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Enumeram unele dintre acestea:

• emiterea bonului fiscal continand date eronate, altele decat cele prevazute la lit. c), sau fara ca acesta sa contina toate datele prevazute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), dupa caz;

• neinmanarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal si/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;

• neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anuntul de atentionare prevazut la art. 1 alin. (11).

• incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (12) lit. a) -d);

• nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (12) lit. e) sau f);

-->  contraventiile prevazute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Enumeram unele dintre acestea:

• utilizarea de catre unitatile prevazute la art. 1 a unor terminale de plata care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);

• nerespectarea prevederilor art. 2;

• distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnica a terminalelor de plata care pot provoca inregistrari eronate sau pot genera fraude;

• nerespectarea dispozitiilor art. 1 alin. (1), (3) si (8) referitoare la:

-obligatia persoanelor juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si cu ridicata, respectiv de prestari de servicii, care realizeaza in cursul unui an incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, de a accepta ca mijloc de plata cardurile de debit, de credit sau preplatite, prin intermediul unui terminal POS si/sau al altor solutii moderne de acceptare, inclusiv aplicatii ce faciliteaza acceptarea platilor electronice;

- obligatia operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publica si a institutiilor si autoritatilor publice de a accepta incasari si prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau preplatite, atat prin intermediul unui terminal POS, cat si prin aplicatii care faciliteaza acceptarea platilor electronice, respectiv de a accepta incasarea sumelor printr-un sistem electronic de plata la distanta/online.

• refuzul persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plata cardurile de debit si cardurile de credit;

• refuzul institutiilor prevazute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri in numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit si cardurilor de credit;

• lipsa afisarii semnului prevazut la art. 1 alin. (5) a informatiilor privind serviciul de acordare a avansurilor in numerar si a costurilor serviciului;

• refuzul institutiilor acceptante de carduri de a instala terminale de plata in termenul prevazut la art. 2 alin. (1);

-->  contraventiile prevazute la art. 493 alin. (2) lit. a) si b), precum si alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.


Foto: pexels.comNoutati contabile 1717016400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice