search

Noutati ANAF privind decizia de impunere prin care au fost stabilite sume de plata cu titlu de impozit sau CASS

Decontarea achizitiilor/vanzarilor cu plata in rate - ce este important de stiut
Informatiile din randurile urmatoare se refera la proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii privind depunerea cererii de modificare a deciziei de impunere prin care au fost stabilite sume de plata cu titlu de impozit pe venit sau contributii de asigurari sociale de sanatate.

Incepand cu 1 februarie 2015, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind  COdul fiscal, veniturile din activitati independente, din activitati agricole, din silvicultura si din piscicultura, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

Avand in vedere faptul ca modificarea legislativa a fost aprobata dupa inceperea perioadei de emitere a deciziilor de plati anticipate pentru impozitul pe venit aferent anului 2015, este posibil ca unii contribuabili care beneficiaza de aceasta scutire sa primeasca decizii de impunere cu sume de plata.

In aceste cazuri, pe masura obtinerii, de la autoritatile publice competente, a informatiilor referitoare la persoanele care beneficiaza de scutire, potrivit legii, organul fiscal competent care a emis si comunicat decizia de impunere prin care au fost stabilite plati anticipate in contul impozitului pe venit, va corecta din oficiu actul emis.

Totodata, potrivit prevederilor art. I, pct. 18 alin. (1), din acelasi act normativ, a fost modificat art. 296^20 din Codul fiscal, prin care au fost exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate anumite categorii de persoane fizice. Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, pentru aplicarea acestei reglementari Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Trebuie precizat ca, potrivit art, 213 alin. (3) din aceeasi lege, persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justficativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in prevederile legale.

Ca urmare, in Registrul unic de evidenta al asiguratilor sunt inregistrate numai persoanele fizice care se prezinta la casa de sanatate pentru a dobandi documentul justificativ special.

Astfel, in vederea aplicarii tratamentului fiscal prevazut de lege, tuturor contribuabililor, propunem aprobarea unei proceduri care sa reglementeze posibilitatea modificarii deciziei de impunere prin care au fost stabilite sume de plata cu titlu de impozit pe venit sau contributii de asigruari sociale de sanatate si la cererea persoanei fizice, care prezinta organului fiscal competent documentele justificative din care sa reiasa ca se incadreaza in conditiile de scutire prevazute de lege.

Sursa: ANAFAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice