search

OMFP nr. 52prevede ca situatiile financiare se depun in unele cazuri pana la 29 mai 2012

Optimizarea fiscala: solutia pentru microintreprinderile care isi doresc taxe mai mici, bani salvati si controale trecute cu succes

    Pentru ca o societate sa poata utiliza sistemul de contabilitate simplificat, trebuie sa indeplineasca doua criterii: a) total active pana la 35.000 euro; b) cifra de afaceri pana la 35.000 euro.
    
    Bilanturile se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (nu se depun la Registrul Comertului).
    
    La ce termene se depun bilanturile?
    
    a) Societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome, institutele de cercetare-dezvoltare depun bilanturile in termen de 150 zile de la incheierea anului (pana in 29 mai 2012 - acest an este bisect).
    
    b) Organizatiile si fundatiile fara scop patrimonial depun in termen de 120 de zile de la finele anului. c) Societatile afate in lichidare depun situatiile financiare anuale in termen de 90 de zile de la incheierea anului.
    
    d) Societatile ce nu au desfasurat activitate depun o declaratie in acest sens in termen de 60 de zile de la finele anului.
    
    Observam ca nu sunt modificate termenele fata de anii precedenti si, de altfel, sunt aceleasi din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicata cu modificari. Ordinul adopta 3 tipuri de formulare, in functie de "marimea societatii" si se folosesc trei criterii de clasificare: - total active: 3.650.000 euro; - cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; - numar mediu salariati: 50.
    
    Societatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind: - bilant prescurtat (cod 10); - cont de profit si pierdere (cod 20); - note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.
    
    Se anexeaza si formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40). Societatile care, la data bilantului, depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de marime vor intocmii situatii financiare anuale care cuprind: - bilant (cod 10); - cont de profit si pierdere (cod 20); - situatia modificarilor capitalului propriu; - situatia fluxurilor de numerar; - note explicative la situatiile financiare anuale.
    
    Aceste documente vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin acest ordin. Societatile ce au adoptat/adopta sistemul contabil simplificat depun: - bilant simplificat (cod 10), - cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).
    
    Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40). Ordinul reglementeaza si faptul ca daca o societate se incadreaza la conditiile de sistem simplificat, dar a utilizat in anul 2011 planul de conturi conform O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea, poate utiliza informatiile din aceste conturi pentru redactarea bilantului simplificat.
    
    Indiferent de forma de bilant, acestea vor fi insotite de o declaratie a administratorului cu privire la politicile contabile si conducerea contabilitatii.
    
    De retinut:
    
    a) in functie de forma de organizare, situatiile financiare vor fi aprobate in mod cores punzator si se va anexa raportul administratorului, cenzorilor, auditorilor, dupa caz;
    
    b) criteriile de marime amintite anterior sunt si criteriile pentru auditarea situatiilor financiare;
    
    c) ordinul reglementeaza si situatia cand o entitate are o alta perioada de raportare, diferita de anul calendaristic.
    

Noutati contabile 1716757200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice