search

Ordinul nr. 3781/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial. Situatii financiare la 31.12.2019

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3781/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 5 din data de 7 ianuarie 2020.

Ordinul reglementeaza principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situatii financiare anuale 2019: informatii de retinut

 
Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020, adica la 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.

Ordinul nr. 3781/2019 vizeaza entitatile carora le sunt incidente reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin ordinul 1.802/2014 si entitatile carora le sunt incidente reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de Raportare Financiara, aprobate prin ordinul 2.844/2019.
 
Informatii importante pentru societatile a caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2019:  

    • pentru 2019 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata potrivit OMFP 1.802/2014;
    • incepand exercitiul financiar 2020 tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.

Ordinul aduce modificari si reglementarilor contabile date prin O 1802/2014, dupa cum urmeaza:

    • inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor si la inregistrarea provizioanelor se pot aplica si cu ocazia raportarilor periodice intocmite potrivit legii. O asemenea metoda de recunoastere trebuie aplicata consecvent de la o perioada de raportare la alta.Aceasta prevedere vine in completarea art. 51 al O 1802/2014 si care face referire  la Principiul prudentei.

De asemenea, prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3781/2019 au fost aduse si doua completari la Ordinul nr. 897 /2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor.

Completari aplicabile in cazul fuziunii prin absorbtie:

1. la intocmirea protocolului de predare-primire societatea absorbanta se asigura ca societatea absorbita si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege , referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilitatii.

2. in cazul in care societatea absorbita exista din punct de vedere legal la finele exercitiului financiar de raportare, aceasta are obligatia intocmirii si depunerii situatiilor financiare potrivit legii.Daca societatea aborbita este radiata in perioada cuprinsa intre data la care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si termenul de depunere a acestora, prevazut de legea contabilitatii, aceste situatii vor fi depuse inainte de incetarea existentei societatii absorbite.

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt cele de mai jos:

a) pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

    (2) Cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Acelasi termen se aplica si pentru depunerea situatiilor financiare anuale intocmite de sediile permanente prevazute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situatiile financiare anuale la unitatea teritoriala unde acestea sunt inregistrate.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.Noutati contabile 1720904400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice