search

OUG pentru modificarea Codului Fiscal. Vezi ce propune MFP

Plata dividende in numerar: atentie la plafonul zilnic!

    In data de 24 mai a.c. Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu, in categoria Transparenta decizionala, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
    
    Asa cum se arata in Nota de fundamentare, promovarea acestui act normativ este determinata de necesitatea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reglementarea si supravegherea sistemului financiar-bancar si simplificarea declararii si platii impozitului pe castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
    
    In ce priveste modificarile din domeniul financiar-contabil, proiectul de ordonanta prevede mai multe schimbari aduse articolului 66, dupa cum urmeaza:
    
    11. La articolul 66, alineatele (51) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    
    "(51) Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa conform prevederilor art.83.
    
    (6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
    
    a) calcularea castigului/pierderii la fiecare tranzactie, efectuata pentru contribuabil;
    
    b) calcularea totalului castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
    
    c) transmiterea in forma scrisa catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat."
    
    Referitor la impozitul pe profit, sunt propuse mai multe modificari si compltari ale art. 20^1 in sensul:
    
    - reflectarii participatiei minime la capitalul social al unei persoane juridice din alt stat membru necesare pentru aplicarea dispozitiilor directivei, precum si uniformizarea termenului folosit pentru desemnarea persoanei juridice la care se detin participatiile in conditiile existentei unei definitii pentru filiala;
    
    - actualizarii formelor de organizare pentru persoanele juridice bulgare;
    
    - inscrierii, in cadrul prevederilor art. 201, a noului numar de identificare a directivei reformate.
    
    De asemenea, tot in ceea ce priveste Titlul II - "Impozitul pe profit" din Codul fiscal, se fac urmatoarele propuneri:
    
    A2. Sfera de aplicare a prevederilor care limiteaza dreptul de deducere a cheltuielilor privind combustibilul se extinde si asupra altor cheltuieli aferente vehiculelor respective cum ar fi: servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb, etc. De asemenea, deducerea limitata a acestor cheltuieli nu se aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a contribuabilului.
    
    A3. Pentru facilitarea transferului creantelor neperformante din sectorul bancar, propunem acordarea unei deduceri la calculul profitului impozabil, prin intermediul provizioanelor fiscale, pentru contribuabilii cesionari care achizitioneaza aceste creante, in vederea recuperarii.
    
    Prin urmare vor fi deductibile cheltuielile cu ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate, in limita diferentei dintre valoarea nominala a creantei preluate si pretul de achizitie al acesteia, dupa indeplinirea unor conditii specifice provizioanelor fiscale, legate de inregistrarea pe venituri a creantelor respective, de neexistenta unor relatii de afiliere sau de perioada de inregistrare.
    
    In ce priveste modificarile din sfera TVA, sunt amintite urmatoarele schimbari preconizate:
    
    D. Titlul VI - "Taxa pe valoarea adaugata"
    
    D1. Prin Decizia nr. 2012/232/UE, Romania a fost autorizata sa aplice o masura speciala de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste limitarea dreptului de deducere a TVA aferente achizitiei, inchirierii sau leasingului de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea. Anumite tipuri de autoturisme se exclud din domeniul de aplicare a masurii privind limitarea deducerii, data fiind natura lor sau tipul de activitate pentru care sunt folosite, utilizarea lor in alte scopuri decat cele legate de activitatea economica fiind considerata neglijabila.
    
    Fata de prevederile actuale, sfera de aplicare a limitarii dreptului de deducere a TVA se va extinde si asupra inchirierii, leasingului si a altor cheltuieli legate de vehiculele respective cum ar fi servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb s.a. pentru a asigura un tratament unitar tuturor cheltuielilor aferente autoturismelor care intra sub incidenta limitarii deducerii TVA. Pe de alta parte, spre deosebire de prevederile actuale, limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a persoanei impozabile.
    
    Totodata, au fost instituite prevederi tranzitorii pentru facturile emise sau avansurile platite inainte de data de 1 iulie 2012 pentru contravaloarea partiala a vehiculelor si a cheltuielilor aferente acestora, in concordanta cu prevederile art. 134 alin. (5) din Codul fiscal referitoare la aplicarea regimului fiscal in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. D2. Urmare solicitarii tarii noastre adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat Romania sa majoreze plafonul de scutire pentru mici intreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii Romaniei la U.E, prin Decizia nr. 2012/181/UE, respectiv de la 119.000 lei la 220.000 lei. Masura vizeaza implementarea acestei derogari in legislatia nationala si introducerea unor prevederi tranzitorii, astfel incat sa conduca la reducerea numarului persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea imbunatatirii administrarii fiscale a acestor persoane si combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pe de alta parte, masura are ca efect simplificarea obligatiilor in materie de TVA ale persoanelor impozabile care realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 220.000 lei, avand in vedere ca acestea nu mai au obligatia depunerii de deconturi de TVA.
    
    Totodata, pentru simplificarea determinarii plafonului de scutire au fost eliminate prevederile potrivit carora, in cazul persoanelor nou infiintate, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.
    
    D3. In vederea accelerarii procesului de scoatere din evidenta persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat sau nu desfasoara activitati economice se impune modificarea prevederilor legale astfel incat sa poata fi scoase din evidenta persoanele impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi in care nu au fost evidentiate nici achizitii de bunuri/servicii, nici livrari de bunuri/prestari de servicii pe o perioada de 6 luni sau 2 trimestre, consecutive, chiar si din semestre calendaristice diferite.
    
    Proiectul de Ordonanta de Urgenta poate fi consultat in intregime aici.

     Nota de fundamentare.
    

NOU: Balanta de verificare de la A la Z.
Analize, corelatii, studii de caz


Ghid practic pentru valorificarea eficienta
a informatiilor din balanta de verificare

...vezi detalii AICI >>


 
Noutati contabile 1713214800
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice