search

Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii - modificari ANAF

ANAF a emis un proiect de modificare a Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2100/2020. 

Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii - conditii generale

In nota de fundamentare se arata ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au reglementat facilitati fiscale sub forma anularii obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv.
 
Pe de alta parte, OUG nr. 69/2020 defineste la capitolului II obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 astfel:
 
 a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare, si data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligatii bugetare principale restante si obligatiile bugetare principale datorate de debitorul aflat in insolventa pentru care s-a implinit scadenta pana la data de 31 martie 2020  inclusiv, independent de existenta unui tabel de creante sau a unui program de plata a creantelor;

 b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;
 
c) obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie de impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 
d) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
 
In ceea ce priveste legislatia primara, din dispozitiile legale sus-mentionate rezulta faptul ca intentia legiuitorului a fost aceea de a include in categoria obligatiilor bugetare reglementate la Capitolul II din OUG nr. 69/2020 si obligatiile bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
 
Ca urmare, in aceasta categorie a obligatiilor bugetare pot fi incluse si cele stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari judecatoresti ramase definitive atat anterior cat si ulterior datei de 31 martie 2020, care constituie titluri executorii, daca vizeaza obligatii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020.
 
Cu privire la aceasta situatie, mentionam ca exista doua tipuri de hotarari judecatoresti, respectiv, in primul caz, instantele judecatoresti stabilesc obligatiile bugetare principale fara a stabili si obligatiile accesorii acestora, acestea fiind in sarcina creditorului. Insa, exista si situatia cand instantele judecatoresti stabilesc si accesoriile obligatiilor bugetare principale, caz in care reclamantul (creditorul) transmite organului fiscal hotararea judecatoreasca respectiva pentru a fi executata in intregime.
 
In acest context, legislatia tertiara nu contine o reglementare expresa cu privire la institutia care anuleaza aceste obligatii fiscale accesorii. Astfel ca, in ceea ce priveste legislatia tertiara, respectiv, in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia privind modalitatea de solutionare a cererilor depuse de persoanele fizice pentru anularea accesoriilor, aferente unor debite principale, care au fost cuantificate de instantele judecatoresti nu are o reglementare expresa.
 
La alin.(3) al art.1 din Ordin se prevede ca prin obligatii bugetare administrate de organul fiscal central se inteleg inclusiv obligatiile bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal central competent in vederea recuperarii.
 
La alin.(7) si (8) ale aceluiasi articol se prevede ca facilitatile fiscale prevazute la art. 2 alin. (1) se acorda de catre organul fiscal central, si prin exceptie, in cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central in vederea recuperarii pentru care calculul accesoriilor se efectueaza de catre autoritatile/institutiile care au transmis respectivele titluri, anularea obligatiilor de plata accesorii se acorda de catre aceste autoritati/institutii.
 
Conform alin.(10) al aceluiasi articol, obligatiile fiscale accesorii ce urmeaza a fi anulate sunt cele calculate de catre organul fiscal central ori autoritatile/institutiile prevazute la alin. (7) sau alin. (8), dupa caz.
 
Prin urmare, pentru a asigura o aplicare unitara a legislatiei, se propune reglementarea la nivelul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2100/2020 a
faptului ca in cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central in vederea recuperarii de catre autoritati/institutii publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale pentru perioadele fiscale de pana la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de catre instantele judecatoresti prin hotarari judecatoresti ramase definitive, facilitatile fiscale se acorda de catre organul fiscal central.

Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii - ce se modifica

1. Dupa alineatul (8) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (8¹), cu urmatorul cuprins: 
 
„(8¹) In cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central in vederea recuperarii de catre autoritati/institutii publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligatiilor de plata principale pentru perioadele fiscale de pana la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de catre instantele judecatoresti prin hotarari judecatoresti ramase definitive, facilitatile fiscale prevazute la art. 2 alin. (1) se acorda de catre organul fiscal central.”
 
2. La articolul 1 alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(10) Obligatiile fiscale accesorii ce urmeaza a fi anulate sunt cele calculate de catre organul fiscal central ori autoritatile/institutiile prevazute la alin. (7) sau alin. (8), precum si de instantele judecatoresti prin hotarari judecatoresti ramase definitive, dupa caz.”

Foto: pixabay.com
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice