search

Procedura distrugere produse accizabile ce nu au fost eliberate in consum

Contribuabil mijlociu de la 1 ianuarie 2024: cand trebuie sa depuna D406 (SAF-T)?

    Potrivit prevederilor din Codul fiscal, pentru un produs accizabil pentru care nu s-a efectuat eliberarea in consum, se pastreaza regimul suspensiv de acciza (nu se datoreaza inca plata accizei).
    
    Procedura detaliaza cum se efectueaza distrugerea unor cantitati de produse accizabile, in interiorul antrepozitului fiscal, fara a se datora plata accizei. Pentru persoanele ce desfasoara activitate efectiva in contabilitatea unui antrepozit, procedura este bine structurata si mai ales detaliaza unele aspecte ce tin de activitatea curenta, cum ar fi degradarea unor productii, din cauza defectarii utilajelor din cauza activitatii defectuoase a salariatilor sau din utilizarea in procesul de productie a unor materii prime necorespunzatoare, considerate situatii de caz fortuit.
    
    Procedura permite distrugerile de produse accizabile in doua situatii:
    
    a) intervin evenimente de forta majora si cauze fortuite, iar actul normativ precizeaza cum sunt recunoscute aceste situatii;
    
    b) produsele nu indeplinesc conditiile de comercializare pe piata.Pentru ambele situatii, procedura stabileste distrugerea sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale si presupune participarea unui reprezentant al autoritatii la procesul de distrugere al acestor produse.
    
    In plus, se precizeaza expres ca daca aceasta distrugere nu se realizeaza conform actului normativ, se considera eliberare in consum de produse accizabile si acciza devine exigibila.
    
    Care sunt principalele etape din realizarea procedurii de distrugere sub control vamal?
    
    1. inainte de distrugerea produselor, antrepozitul va depune o cerere la autoritatea vamala teritoriala, ce va fi insotita de:
    a) un memoriu justificativ cu cantitatile propuse la distrugere;
    b) dovezi din care sa rezulte cauzele ce impiedica comercializarea sau cazul fortuit/forta majora.
    2. Cererea se poate depune in urmatoarele termene:
    - in 30 de zile de la constatarea faptului ca produsele nu pot fi comercializate pe piata;
    - in 60 de zile de la constatarea situatiei de forta majora/caz fortuit.
    3. Autoritatea vamala analizeaza in termen de 15 zile situatiile prezentate de antrepozit si emite o decizie scrisa cu privire la aprobarea sau respingerea solicitarii antrepozitului.
    
    4. Decizia se comunica antrepozitului in termen de 5 zile de la emitere.
    
    5. In caz de solutionare favorabila a solicitarii, antrepozitul va organiza si va realiza distrugerea produselor accizabile in termen de 45 de zile de la data primirii deciziei. La procedura efectiva de distrugere va participa si un reprezentant al directiei vamale. Daca distrugerea produselor accizabile nu se realizeaza in termen de 45 de zile, sau nu participa un reprezentant al vamii, decizia isi pierde valabilitatea, iar antrepozitul datoreaza accize pentru produsele distruse.
    
    Cum sunt recunoscute neindeplinirea conditiilor de comercializare?
    
    Actul normativ OMFP nr. 418 din 2012 recunoste drept cauze de neindeplinire a conditiilor de comercializare urmatoarele doua situatii:
    
    a) incalcarea unor parametri reglementati de legislatia in domeniul protectiei consumatorului, al mediului, al sanatatii sau de alte prevederi normative aplicabile comertului cu astfel de produse;
    b) situatii in care produsul accizabil nu corespunde specificatiei de produs, nu indeplineste normele tehnice (proprii). Produsul nu corespunde calitativ, ca termene de valabilitate, sau nu indeplineste conditiile chimice sau fizice, sau aspectul vizual nu este conform. Aceste situatii sunt constatate prin declaratia antrepozitului.
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024