search

Radiere societate fara activitate: care este procedura contabila?

O societate infiintata prin ONRC in 2023 doreste radierea ei din registru. Societatea in cauza nu a avut activitate, nu s-a depus nici capitalul social. Care este procedura contabila? Se mai depune bilant de lichidare apoi de radiere sau se depune declaratie de inactivitate?

Radiere societate fara activitate - procedura de urmat

Chiar daca societatea nu a desfasurat activitate, pentru radierea societatii nu este reglementat un tratament specific, asa cum este cazul in cazul depunerii declaratiei anuale de inactivitate in locul situatiilor financiare anuale in temeiul art. 36 alin. 2 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata.
 
Ca atare, se vor respecta etapele si procedurile pe care le presupune dizolvarea voluntara si lichidarea, urmata de radierea societatii sunt descrise detaliat pe pagina de internet a registrului comertului la adresa https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-juridice/dizolvarea-voluntara-si-lichidarea-snc-scs-srl-sa-si-sca-cu-numire-de-lichidator sau, in cazul in care dizolvarea si lichidarea sunt concomitente, la adresa de internet https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-juridice/dizolvarea-si-lichidarea-simultana-a-snc-scs-srl-si-gie.
 
In acest caz vor fi aplicabile si prevederile art. 235 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare conform carora, in cazul societatilor cu raspundere limitata, in nume colectiv ori in comandita simpla asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. Nedesfasurandu-se activitate, nu vor exista active si nici creante de incasat ori datorii de platit, astfel ca, in realitate, lichidarea va implica in final doar restituirea de capital social.
 
Intr-o prima etapa, se inregistreaza la registrul comertului cererea de dizolvare cu lichidare insotita de documentatia aferenta precizata la adresa de internet anterior prezentata si in final se trece la etapa a doua, in care se inregistreaza cererea de radiere la registrul comertului. Intre cele doua etape trebuie sa treaca cel putin 30 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial partea a IV-a a hotararii de dizolvare cu lichidare simultana, perioada in care eventualii creditori pot face opozitie, dupa cum reiese din prevederile art. 234 din Legea societatilor 31/1990.
 
Din punct de vedere contabil, pentru prima etapa se va intocmi un bilant de lichidare S1039 (situatie financiara de lichidare) cu bifarea casutei corespunzatoare (prima casuta), la care se anexeaza raportul de lichidare in care se va mentiona partajarea capitalului social si celalalte documente aferente (hotararea AGA de aprobare a bilantului de lichidare, raportul administratorului etc.). Acest formular se va transmite doar organelor fiscale, in termen de 30 de zile de aprobare (pct. 5 din Normele metodologice aprobate prin OMFP 897/2015), in conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 1 si art. 36 alin. 4 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata.
 
Pentru a doua etapa se va intocmi acelasi formular cu solduri zero cu bifarea casutei corespunzatoare (a doua casuta), care trebuie depus impreuna cu documentatia aferenta (hotararea AGA de aprobare, declaratia prevazuta la art. 30 din Legea 82/1991 etc.) atat la organele fiscale teritoriale, cat si la registrul comertului in vederea radierii in termen de 15 zile de la aprobare (pct. 9 din Normele metodologice aprobate prin OMFP 897/2015, respectiv art. 260 alin. 6, art. 263 alin. 1-1 1 si art. 268 alin. 1-2 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare).
 
In final, in termen de 30 de zile de la radierea societatii din registrul comertului, se va depune formularul (010) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica , in vederea radierii fiscale a societatii conform art. 90 din Codul de procedura fiscala, la care se anexeaza certificatul de inregistrare fiscala, in original si o fotocopie a certificatului de radiere eliberat de registrul comertului.
 
Bineinteles, in lipsa de activitate, toate formalitatile amintite vor putea fi indeplinite fara nicio dificultate.


Raspuns oferit in luna august 2023 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: unsplash.com
 Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice