search

Rezerva legala: cum se constituie si care este monografia contabila

Prin scopul lor, rezervele legale sunt destinate sa protejeze capitalul social in cazul in care exercitiile financiare se incheie cu pierdere. Potrivit articolului 183 alin. (1) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (republicata) privind societatile, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
 
In cele ce urmeaza analizam urmatorul studiu de caz: Societatea Astic SRL, platitoare de impozit pe profit, are pierdere contabila din anii precedenti. Anul curent este primul an in care societatea inregistreaza profit, insa profitul obtinut este mai mic decat pierderea reportata.
 
Stabilim daca societatea are sau nu obligatia sa constituie rezerva legala in limita a 5% din profitul exercitiului curent si care este monografia contabila in acest caz.
 
Potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.
 
Inchiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere“ si 129 „Repartizarea profitului“ se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.
 
In contul 117 „Rezultatul reportat“ se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar curent a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.
 
Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale conform legii, si cel reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
 
In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.
Asadar, daca rezerva legala nu a atins a cincea parte din capitalul social, la sfarsitul exercitiului financiar curent, societatea va inregistra rezerva legala in cota de 5% din profitul contabil.
 
Din punct de vedere fiscal, conform prevederilor de la art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, adica 20%.
 
La pct. 19 alin. (1) din Normele metodologice, date in aplicare, se prevede ca rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul rezultatului fiscal trimestrial sau anual, dupa caz.
 
Rezervele astfel constituite se majoreaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul.
 
De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului. In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale la nivelul prevazut de lege nu este obligatorie.
 
Important!
 
Potrivit prevederilor:
 
- Art. 183 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata:
Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1). (5% din profitul anual pana la atingerea a 20% din capitalul social)
- Pct. 19 alin. (2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal:
In cazul in care rezerva legala este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, inclusiv pentru majorarea capitalului social, rezerva reconstituita ulterior acestei utilizari, in aceeasi limita, este deductibila la calculul rezultatului fiscal.
 

Monografie contabila rezerva legala

 
Potrivit prevederilor pct. 421 alin. (2) din Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale se inregistreaza prin articolul contabil:


 
Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 „Rezultatul reportat“, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea general a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
 
In anul curent se constituie rezerva legala:
 

Inchiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere“ si 129 „Repartizarea profitului“ se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.
 
In anul urmator se inchide contul 121 „Profit sau pierdere“ prin contul 129 „Repartizarea profitului“:

 
De retinut!
 
In ceea ce priveste acoperirea pierderilor contabile inregistrate, art. 19 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, dispune:
 
Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 la pct. 423 alin. (1) si (2) precizeaza:
(1) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale conform legii, si cel reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
 
(2) In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.
Prin urmare, societatea Astic SRL va putea utiliza rezerva legala astfel constituita pentru acoperirea pierderilor contabile reportate din exercitiile financiare precedente, potrivit hotararii adunarii generale a asociatilor.
 
 
Monografia a fost extrasa din Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile 2023, care iti pune la dispozitie 86 de modele de monografii contabile noi, adaptate noilor reglementari intrate in vigoare anul acesta. Ele te scot rapid din impas, ori de cate ori legislatia nu este destul de clara, nu e completa sau lasa loc de interpretari multiple.
 
Intocmirea unei monografii contabile necesita un volum mare de informatii, atentie la inregistrarile contabile, respectarea celor mai recente cerinte legislative, timp, efort, atentie sporita. Altfel, cea mai mica eroare de inregistrare, omisiune sau tratament fiscal gresit pot conduce la situatii financiare si raportari eronate, aspru pedepsite de lege cu amenzi semnificative!
 
Comanda acum exemplarul tau din Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile 2023 >>
 
 
Foto: pixabay.com
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice