search

Scutirea de impozit a profitului reinvestit. Ghid ANAF

Reprezentantii ANAF Iasi au realizat un material complet despre scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Prezentam in continuare tot ce trebuie sa stii despre profitul reinvestit, cu accent pe noutati.

Profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
 
Profitul investit in sustinerea invatamantului profesional-dual prin asigurarea
pregatirii practice si formarii de calitate a elevilor este scutit de impozit.
 
Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul
contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute mai sus. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului pana in trimestrul punerii in functiune a activelor prevazute mai sus, pentru contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului punerii in functiune a activelor pana la sfarsitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit.
 
Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal,
profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, inregistrat pana in trimestrul punerii in functiune a activelor mentionate la art. 22 alin. (1) din Codul fiscal, fara a lua in considerare sursele proprii sau atrase de finantare ale acestora.
 
Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in
situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. In cazul in care in trimestrul in care se pun in functiune activele prevazute mai sus, se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza.
 
Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru
care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar sau in cursul anului urmator, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
 
Prevederile mentionate se aplica pentru activele considerate noi, potrivit normelor
metodologice.
 
Contribuabilii care beneficiaza de scutirea de impozit a profitului reinvestit au
obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu
jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile
aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele mentionate mai sus care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:
 
a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste
situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de
lege.
 
In cazul activelor care intra in sfera de aplicare a scutirii de impozit a profitului
reinvestit, contribuabilii nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata.


Noutati contabile 1701295200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024