search

Selectie CECCAR privind acte normative noi cu incidenta in domeniul financiar-contabil

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere
Va prezentam mai jos unele dintre cele mai importante acte normative cu incidenta fiscala, publicate in perioada cuprinsa intre 5 si 11 decembrie 2014.

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare (M. Of. nr. 888 din 5 decembrie 2014)

√ in anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 71/2009, art. XI alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 92/2012 si art. 21 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 103/2013 persoanele juridice de drept public, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare, coordonare si de subordonare, pot plati transa aferenta anului 2015, transa aferenta celui de-al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie si transa aferenta celui de-al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie;

√ prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (2^2) si art. 296^18 alin. (5^1) din Codul fiscal, impozitul pe veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza, precum si contributiile sociale obligatorii, aferente sumelor platite pana la data de 19 decembrie 2014, se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pana la data de 19 decembrie 2014, inclusiv. Platitorii de venituri au obligatia sa declare impozitul retinut la sursa si contributiile sociale obligatorii pana la termenul de virare al acestora, inclusiv.

 

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 (M. Of. nr. 888 din 5 decembrie 2014)

√ modifica si completeaza bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2014.

 

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M. Of. nr. 902 din 11 decembrie 2014)

√ persoanele fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel;

√ persoanele nou-infiintate, respectiv, sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si  persoanele juridice cu sediul in Romania, pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.

 

    Hotararea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 891 din 8 decembrie 2014)

√ in cazul in care beneficiarul Programului nu isi indeplineste obligatiile de plata care ii revin in baza contractului de finantare, finantatorul poate solicita executarea garantiei emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garantiei se efectueaza din bugetul de stat;

√ colectarea si recuperarea sumelor platite ca urmare a executarii garantiilor acordate in cadrul Programului se realizeaza de organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

    Hotararea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (M. Of. nr. 902 din 11 decembrie 2014)

√ incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora;

√ incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

 

    Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1449/798/2014 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 (M. Of. nr. 890 din 8 decembrie 2014)

√ pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, asociatii, comanditarii sau actionarii, membri ai asociatiei familiale, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente, persoanele care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006, sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular a/al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare, sunt obligati sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.

Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006, sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de catre sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular a/al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.

 

    Decizia Curtii Constitutionale nr. 681/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 889 din 8 decembrie 2014)

√ prevederile art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nu sunt venituri impozabile, in intelesul impozitului pe venit, veniturile realizate in mod individual din exercitarea unei profesii libere de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat.

 

    Decizia Curtii Constitutionale nr. 487/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 901 din 11 decembrie 2014)


Sursa: CECCAR Bihor


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice