search

Situatii financiare anuale pe 2023 - ce noutati aduce proiectul MFP

Predarea contabilitatii unei SRL: Expertul contabil este obligat sa predea baza de date si in format electronic?

Un nou ordin MFP aduce clarificari cu privire la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023 si a raportarilor contabile anuale intocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2023. Ordinul MFP prevede ca situatiile financiare se depun la urmatoarele termene: 

- pentru firme: in 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar
- pentru ONG-uri: in 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar 

Situatii financiare pe 2023 - ce noutati aduce proiectul MFP

Fata de informatiile raportate la data de 31 decembrie 2022, prin prezentul proiect se propune raportarea distincta a urmatoarelor categorii de cheltuieli:

- cheltuieli cu redeventele; cheltuieli cu locatiile de gestiune; cheltuieli cu chiriile;
- cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala; cheltuieli de management; cheltuieli de consultanta. Similar cheltuielilor cu dobanzile, pentru cheltuielile mentionate se propune, de asemenea, prezentarea distincta a celor ocazionate de operatiuni cu entitatile afiliate.

Astfel, sunt prezentate categoriile de situatii financiare anuale intocmite in functie de reglementarile contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

La elaborarea proiectului de ordin s-a avut in vedere tipul raportarii contabile pe care trebuie sa o intocmeasca operatorii economici, respectiv situatii financiare anuale sau raportari contabile anuale.

Urmeaza sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale:- persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii;
- subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European;
- entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic,
in conditiile prevazute de legea contabilitatii;
- entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Foto: pexels.comAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024