search

Sponsorizarea: monografie contabila, deducere fiscala si documentatia necesara

Abordarea corecta a aspectelor contabile si fiscale in contextul sponsorizarilor reprezinta un element important pentru orice entitate, mai ales in caz de optimizare fiscala si conformitate cu legislatia in vigoare. 

Sponsorizare: studiu de caz practic

Pornim de la urmatorul studiu de caz: "Societatea noastra a incheiat un contract de sponsorizare prin care pune la dispozitia beneficiarului un utilaj pentru diverse activitati. Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila pentru donatie, servicii prestate, pentru a ne putea deduce 20% din impozitul pe profit."
 
In cazul societatii dvs. care a initiat un demers de sponsorizare prin prestare de servicii cu un utilaj pentru diverse activitati (contravaloarea serviciilor) este esential sa intelegeti dinamica si particularitatile implicate de acest tip de tranzactie.
 
1. Identificarea tipului de sponsorizare

Conform art. 1 din Legea nr. 32/1994, sponsorizarea se poate face in natura sau in bani, dar nu in servicii. Prin urmare, daca societatea dvs. doreste sa efectueze o sponsorizare prin punerea la dispozitie a unui utilaj, aceasta va fi considerata ca o sponsorizare in bani (contravaloarea prestarii serviciului).
 
2. Monografia contabila pentru sponsorizare

Se va emite o factura de servicii catre beneficiar:
 
Facturare servicii:
4111 Clienti = %
704 Venituri din prestari servicii
4427 TVA colectata
 
3. Sponsorizare sub forma baneasca
 
6582 Donatii si subventii acordate = 4111 Clienti
 
4. Deducerea fiscala

Conform articolului 25, alineatul (4) din Codul fiscal, cheltuielile de sponsorizare sunt nedeductibile, insa contribuabilii pot scadea sumele aferente sponsorizarii din impozitul pe profit datorat. Pentru a beneficia de deducerea de 20% din impozitul pe profit, scadeti sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele limite:
- Suma reprezentand 0,75% din cifra de afaceri.
- Suma reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
 
5. Conditii suplimentare pentru deducere

Este important de verificat daca beneficiarul sponsorizarii este inscris in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, asa cum este stipulat in Codul fiscal, articolului 25, alineatul (4 1)
 
6. Documentatia necesara

Contractul de sponsorizare trebuie sa fie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
In concluzie, pentru a deduce 20% din impozitul pe profit pentru sponsorizare, este necesar sa respectati prevederile legale mentionate mai sus si sa efectuati corect inregistrarile contabile. De asemenea, este important sa va asigurati ca toate conditiile fiscale sunt indeplinite pentru a beneficia de deducerea fiscala.
 
Temei legal
 
Legea nr. 32/1994 privind sponsorizareaArt. 1. (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.(2) Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
 
Codul fiscal
 
ART. 25 Cheltuieli
 
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
 
(Incepand cu data de 01.01.2024):
 
i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
 
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
 
in cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (4 1)
 
(4 1) Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se organizeaza de A.N.A.F., astfel cum se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Registrul este public si se afiseaza pe site-ul A.N.A.F. Inscrierea in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se realizeaza pe baza solicitarii entitatii, daca sunt indeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, urmatoarele conditii:
a) desfasoara activitate in domeniul pentru care a fost constituita, pe baza declaratiei pe propria raspundere;
b) si-a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;
c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;
e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala. Unitatile locale de cult prevazute la art. 13 alin. (2) lit. l) nu au obligatia indeplinirii conditiei prevazute la lit. b), in ceea ce priveste declaratia anuala de impozit pe profit.

Raspuns oferit in luna februarie 2024 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.
 
Foto: pixabay.com
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024