search

Subventii sub forma de granturi. Model de monografie contabila

Analizam mai jos cazul unei firme cu impozit pe profit si TVA, care a primit granturi Masura 2 cu aport de 15% din banii firmei.

Tot ce se inregistreaza pe cont de grupa 6 se trece concomitent si pe venit, dar cum trecem cei 15% care sunt aportul firmei? Specialistul nostru clarifica in continuare situatia.

Subventii sub forma de granturi - monografie: raspunsul specialistului


Actul normativ care reglementeaza acordarea subventiilor sub forma granturilor este OUG nr. 130/2020 cu modificarile ulterioare, care stabileste formele de sprijin:|

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara;
b) granturi pentru capital de lucru acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri;
c) granturi pentru investitii productive acordate din fonduri externe nerambursabile in baza evaluarii proiectului de investitii depus.

Rationamentele contabile utilizate la reflectarea in contabilitate a surselor de finantare primite de catre entitatile respective, vor avea in vedere atat prevederile din contractele de finantare, cat si reglementarile contabile aplicabile si politicile contabile elaborate si semnate de conducerea societatilor respective.

Granturile pentru investitii acordate IMM-urilor sunt reglementate din punct de vedere contabil la Sectiunea 4.11 Subventii din Omfp nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare.

Potrivit pct. 397 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca.

Pct. 402 din acelasi ordin stabileste ca subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital si rezerve deoarece acestea reprezinta sume acordate sub rezerva indeplinirii anumitor conditii de catre societate. Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475 "Subventii pentru investitii").

Venitul amanat se inregistreaza ca venit curent in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Pentru tinerea unei evidente contabile distincte pe proiectele finantate din subventii, este necesar ca toate tranzactiile aferente proiectului sa fie inregistrate in conturi contabile analitice (ex: cheltuielile cu amortizarea aferente activelor achizitionate prin fonduri se inregistreaza intr-un cont analitic, de exemplu: 6811.subventie ctr x; activele corporale achizitionate prin fonduri se vor inregistra si ele in conturi contabile analitice, ex: 21x.subventie ctr x; cheltuielile cu salariatii care lucreaza pe acest proiect se inregistreaza tot in conturi analitice, ex: 641.subventie ctr x).

Pentru a putea inregistra in mod corect valoarea contractului privind subventia (finantarea) primita, trebuie, evident, sa stiti ponderea de realizare a proiectului din subventie si din contributia proprie a societatii precum si natura cheltuielilor ce vor fi acoperite prin subventie. Din enuntul intrebarii rezulta ca procentul de contributie proprie este de 15 % dar nu rezulta clar natura subventiei-sunt achizitii pentru investitii sau subventii pentru acoperirea cheltuielilor.

Astfel, daca societatea a primit subventii pentru achizitia de imobilizari corporale, subventia va fi recunoscuta la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor achizitionate.

Monografia contabila este urmatoarea:

- inregistrarea subventiei aferenta achizitiei mijloacelor fixe(la data semnarii acordului de finantare):
445 = 475

-incasarea potrivit contractului de finantare:
5121 = 445

-achizitie mijloace fixe:
% = 404
21xx/an.subventie 85%
21xx/an.contrib.proprie 15%

-amortizare mijloace fixe:
6811/an.contrib.proprie = 28xx/an.contrib.proprie
6811/an.subventie = 28xx/an.subventie

si concomitent:
475 = 7584 cu valoarea subventiei reluata la venituri

Venitul din subventii anuleaza practic cheltuiala cu amortizarea pentru partea suportata din subventii.

Daca intreaga valoare a activului ar fi fost suportata din subventie, valoarea venitului din subventii ar fi fost egala cu valoarea amortizarii lunare.

Daca avem de a face cu subventii care acopera o parte a cheltuielilor, pe masura efectuarii acestora se inregistreaza venituri din subventii de exploatare prin cont 741.

Veniturile din subventii compenseaza de fapt cheltuielile inregistrate. Potrivit pct.395 din OMFP nr.1802/2014, subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.

Conform punctului 394 alin. (2) din Reglementarile contabile, pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:

a) din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:

    in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;
    la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate;

b) din punctul de vedere al bilantului:

    creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca.
    periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.

Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze, conform punctului 398 alin. (1) din Reglementarile contabile.Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Mariana Prejbeanu - expert contabil.

Noutati contabile 1702245600
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024