search

Tot ce trebuie sa stiti despre modificarile din contabilitatea in partida simpla incepand cu 1 martie!

Joi, 29 februarie 2024- termen limita pentru depunerea Formularului 394

1. Incepand cu 1 martie 2015 a intrat in vigoare Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla.

Vor conduce contabilitatea in partida simpla urmatoarele categorii de persoane:

a). persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din urmatoarele surse:

– activitati independente;
– cedarea folosintei bunurilor;
– activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
b). persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Pentru persoanele care vor conduce contabilitatea in partida simpla vor fi obligatorii urmatoarele registre:
-Registrul Jurnal de incasari si plati - cod 14-1-1/b,
-Registrul Inventar - cod 14-1-2/b.

Registrul jurnal de incasari si plati si Registrul inventar nu mai trebuie inregistrate la organul fiscal.
Registrele de contabilitate parafate si inregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intrarii in vigoare a Ordinului M.F.P. nr.170/2015 pot fi utilizate pana la epuizare, cu conditia respectarii continutului de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora, prevazute la Cap.V., Anexa nr.1 din Ordinul M.F.P. nr.170 / 2015.in functie de necesitati, contribuabilii mai sus mentionati pot utiliza si alte formulare financiar-contabile, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Persoanele care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla pot trece la conducerea contabilitatii in partida dubla de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care au decis aceasta trecere.

Persoanele prevazute la art.2, lit.a). din ordin, infiintate dupa data de 1 martie 2015, care se incadreaza in categoria celor care aplica reglementarile contabile in partida simpla, pot opta pentru tinerea contabilitatii in partida dubla de la data infiintarii acestora.

Persoanele care opteaza pentru tinerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla organizeaza si conduc contabilitatea proprie in baza reglementarilor contabile in vigoare, aplicabile operatorilor economici, pana la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare anuale. Evidenta contabila astfel tinuta trebuie sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

2. In Monitorul Oficial nr.139/24.02.2015 a fost publicat Ordinul M.F.P. nr.197/ 2015 prin care s-a adoptat procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole pentru anul fiscal 2013 precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia pentru culturile calamnitate.

Astfel, contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit;
b) pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare;
c) productia a fost calamitata in proportie de peste 30% din totalul productiei aferente fiecarei grupe de produse vegetale sau animale.

Pentru a beneficia de aceasta facilitate, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent care sa cuprinda: datele de identificare ale contribuabilului, numarul si data deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul 2013,numarul si data deciziei prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul 2013.

La cererea de anulare se anexeaza urmatoarele documente:

a) copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezulta gradul de calamitate sau alte documente justificative, daca este cazul;

b) declaratie pe propria raspundere a contribuabilului din care sa reiasa faptul ca pentru productia agricola calamitata nu au fost incheiate polite de asigurare.

Gradul de calamitate se dovedeste cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, intocmite, dupa caz, de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta si/sau de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si/sau de catre comisiile locale alcatuite din specialisti pentru evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

In situatia in care activitatea agricola se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luata in evidenta fiscala.

In termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite cererea, precum si informatiile necesare solutionarii acesteia, organului fiscal in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal, persoana fizica din Romania."

Sursa: DGFP Cluj-Napoca


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024