search

Transport international de bunuri: cine este responsabil pentru obtinerea codului UIT si ce documente se intocmesc

Conform art. 81 din Ordonanta de urgenta nr. 41/2022 asa cum a fost modificata prin OUG 115/2023, obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul international de bunuri revine urmatorilor utilizatori:
...
c) furnizorului din Romania, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri;
 
La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
Art. 9
(3) Utilizatorii prevazuti la art. art. 81 sunt obligati sa declare in Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile internationale de bunuri, astfel incat sa poata fi identificate prin codul UIT."
 
Nu avem inca procedura (norme metodologice) pentru modificarile/completarile introduse de OUG 115/2023 in OUG 41/2022, cu privire la transporturile rutiere internationale de bunuri, insa nu avem nici sanctiuni pana la 01.07.2024; in schimb, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat (prevazute in ordinul ANAF 802/2022) transportate atat pe teritoriul national cat si in afara teritoriului national (export respectiv livrari intracomunitare ), gasim urmatoarele prevederi cu privire la modificarea datelor dupa obtinerea codului UIT:
 
Art. 8
 
(11)Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (3), organizatorul transportului sau operatorul de transport, dupa caz, are obligatia sa actualizeze, in perioada de valabilitate a codului UIT, informatiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de cate ori acestea se modifica, inainte de repunerea in miscare.
Avand in vedere si Art.4 din ORDIN Nr. 2545/6316/2022 din 21 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport care reglementeaza ca:
 
ART. 4 Modificarea datelor declarate in sistemul RO e-Transport dupa obtinerea codului UIT (1) In perioada celor 3 zile calendaristice prevazute la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de punerea efectiva in miscare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate in Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu pastrarea codului UIT initial. (2) Dupa punerea efectiva in miscare a vehiculului pe drumurile publice, pentru actualizarea informatiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV aplicatia informatica RO e-Transport.

E-Transport: cele mai frecvente 50 de dificultati intalnite in practica in 2024! Iata ce solutii ofera expertii! >>
 
Avand in vedere cele de mai sus, va propunem spre consultare un studiu de caz privind obtinerea codului UIT in cazul transportului international de bunuri. 

e-Transport: studiu de caz privind obtinerea Codului UIT

Intrebare: "Va rugam sa analizati procedura e-transport pentru produsele livrate intracomunitar astfel:
 
- Transportul produselor se efectueaza printr-o firma de transport din Bucuresti.
 
- Furnizorul emite facturile fiscale (fiind mai multi beneficiari) direct catre partenerii sai din Uniune, cu datele trasportatorului din Bucuresti. In cazul in care furnizorul transporta produsele cu masinile proprii pana la depozitul din Bucuresti al transportatorului, trebuie sa obtinem un cod UIT pentru masinile proprii si un alt cod UIT pentru masinile transportatorului? Mentionam faptul ca produsele livrate nu se incadreaza in produsele cu risc fiscal ridicat.
 
Ce documente se intocmesc pentru produsele transportate cu masinile proprii ale societatii, pana la depozitul transportatorul care livreaza produsele in extern?"
 
Raspuns:
In opinia mea, pentru obtinerea codului UIT, responsabil este furnizorul (va declara mijlocul de transport in care sunt incarcate bunurile), iar acest cod UIT va fi transmis societatii de transport. Deci nu se genereaza un alt cod UIT.

Asadar, dumneavoastra (in calitate de furnizor) trebuie sa declarati vehiculul initial, iar responsabilitatea actualizarii datelor revine curierului daca acesta schimba modul de transport pe parcurs, accesand prin intermediul contului propriu din SPV aplicatia informatica. De regula, transportatorilor nu le revine obligatia de declarare a transporturilor in aplicatia RO e-Transport, obtinerea codurilor UIT revenind in exclusivitate, in cazul dumneavoastra - furnizorului. Prin exceptie, organizatorul transportului sau operatorul de transport, are obligatia sa actualizeze, in perioada de valabilitate a codului UIT, informatiile privind identificarea vehiculului de transport rutier, ori de cate ori acestea se modifica, inainte de repunerea in miscare.
 
Referitor la documentele ce trebuie intocmite pentru produsele transportate cu masinile proprii ale societatii pana la depozitul transportatorului, pana la aparitia unor proceduri mai clare din partea ANAF si avand in vedere temeiul legislativ de mai jos
 
Documentele necesare justificarii scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare sunt reglementate la art. 10 respectiv art.11 din OMFP 103/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 
Art.2 pct.12 si Art. 10 din Ordonanta de urgenta nr. 41/2022, asa cum a fost modificata prin OUG 115/2023
 
Art.2
12.identificarea prin cod UIT - detinerea si prezentarea codului UIT pe timpul transportului de catre operatorul de transport rutier sau operatorul economic care transporta cu vehicule care ii apartin bunuri in nume propriu, in format fizic sau electronic, impreuna cu documentul care insoteste transportul bunurilor.

Art.10
(1)Conducatorul vehiculului de transport este obligat sa prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori din cadrul Autoritatii Vamale Romane, respectiv la solicitarea ofiterilor si agentilor de politie din cadrul Politiei Romane, documentele care insotesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizarii prin sistemul RO e-Transport impreuna cu codul UIT pus la dispozitie conform prevederilor art. 82 alin. (4).

Ce documente trebuie sa insoteasca transportul

In opinia mea, documentele ce trebuie sa insoteasca transportul, fara a avea un caracter exhaustiv, sunt:
  • CMR,
  • dovada cod UIT,
  • aviz de insotire a marfii sau factura
  • sau alte documente considerate ca documente justificative (Documente specifice marfurilor transportate: De exemplu, pentru produse alimentare ar putea fi necesar un certificat de conformitate, pentru produse periculoase un document care sa confirme respectarea normelor de securitate, etc.)

Ca si observatie: ANAF si AVR au pregatit o noua procedura pentru e-Transport. Ordinul cu Nr. 2545/6316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport va fi abrogat.

 
Raspuns oferit in luna mai 2024 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pixabay.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice