Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
search

Ultimele modificari aduse Legii contabilitatii prin OUG 13/2021

Ordonanta de Urgenta nr. 13/2021 a modificat recent Legea contabilitatii nr. 82/1991, stabilind printre altele, noi amenzi contabile.
 
Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021. 
 
 
Iata noile prevederi introduse in Legea contabilitatii
 
 
Articolul II
 
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Unitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul in Romania, unitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, precum si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
 
2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare si schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, precum si pentru orice alte entitati care intra in sfera sa de reglementare contabila, conform legislatiei specifice aplicabile;
 
3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 7
(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii ori transformarii sau al lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.
 
4. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 24
Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.
 
5. La articolul 28, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(1^1) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul fuziunii, divizarii si transformarii, precum si in situatia lichidarii, in conditiile legii, caz in care situatiile financiare au aceleasi componente cu situatiile financiare anuale.
 
6. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
 
(2^1) Situatiile financiare si raportarile contabile prevazute la alin. (2) se pastreaza timp de 10 ani.
 
7. La articolul 28, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, raportul privind platile catre guverne, in cazul in care reglementarile contabile aplicabile prevad obligatia intocmirii acestuia, precum si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
 
8. La articolul 29, alineatul (1) se abroga.
 
9. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
 
(2^1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt insotite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum si raportul consolidat privind platile catre guverne, in cazul in care reglementarile contabile aplicabile prevad obligatia intocmirii acestuia.
 
10. La articolul 34, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 34
(1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori financiari autorizati, in conditiile legii, sau firme de audit autorizate, in conditiile legii.
 
(2) In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; Fondul de garantare a depozitelor bancare; schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative si administratorii acestora; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contraparti centrale si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara; societatile/companiile nationale; societatile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.
…..............................................................................................
(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situatiile financiare intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau transformare ori a operatiunilor de lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.
 
11. La articolul 35, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(3) Situatiile financiare anuale, situatiile financiare anuale consolidate, precum si situatiile financiare interimare se pastreaza timp de 10 ani.
 
12. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(4) Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare ori transformare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens.
 
13. Dupa articolul 37 se introduc doua noi articole, articolele 37^1 si 37^2, cu urmatorul cuprins:
 
Articolul 37^1
Informatiile cu caracter public, cuprinse in situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor. Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor si sunt extrase din situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale depuse de entitati la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.
 
Articolul 37^2
 
(1) Ministerul Finantelor, direct sau prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, poate incheia protocoale cu autoritati publice si institutii publice si de interes public, institutii de cercetare, institutii de invatamant superior, organisme profesionale reglementate si alte entitati de interes public, avand ca obiect schimbul de informatii, atunci cand actul de infiintare/reglementare a acestora prevede atributii a caror realizare necesita utilizarea informatiilor cuprinse in situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale existente in baza de date a Ministerului Finantelor.
 
(2) Prin protocoalele prevazute la alin. (1) se stabilesc modalitatea si periodicitatea transmiterii informatiilor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in ceea ce priveste confidentialitatea datelor existente in baza de date a Ministerului Finantelor.
 
14. La articolul 41 punctul 2, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, a situatiilor financiare interimare, precum si a raportarilor contabile;
 
15. La articolul 41 punctul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
 
e^1) intocmirea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a rapoartelor prevazute de art. 28 alin. (7) si art. 29 alin. (2^1);
 
16. La articolul 41, punctele 7 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a situatiilor financiare interimare;
 
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, a situatiilor financiare interimare, precum si a raportarilor contabile;
 
17. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 42
 
(1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
c) cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
d) cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
e) cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
f) cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
g) cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
h) cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
i) cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
j) cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare;
k) cea prevazuta la pct. 2 lit. e^1), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
 
18. La articolul 42, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finantelor, respectiv ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stabilite prin ordin al ministrului finantelor, respectiv ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 
Prevederile art. II pct. 14-18 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
 
Ordinele prevazute la art. 42 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care sunt stabilite alte structuri ale Ministerului Finantelor, respectiv ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si personalul din cadrul acestora care constata contraventiile si aplica amenzile, se emit in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a dispozitiilor art. II pct. 18.
 
 
Totodata, OUG 13/2021 a adus modificari importante si Codului fiscal. Prrezenta mai jos cateva noutati principale: 
 
- S-a reglementat explicit regimul fiscal aplicabil valorii nominale a tichetelor cadou primite de persoanele fizice care obtin venituri de natura salariala;
 
-  S-a clarificat tratamentul fiscal aplicabil avantajelor de natura salariala neimpozabile si care nu se cuprind in baza de calcul al contributiilor sociale in cazul celor primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget;
 
- S-a revizuit sfera de aplicare a nedeductibilitatii cheltuielilor inregistrate de contribuabilii platitori de impozit pe profit ca urmare a unor tranzactii efectuate cu o persoana situata intr-un stat care este inclus in Lista jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale. Regim fiscal specific se aplica doar statelor listate in anexa I;
 
- S-a clarificat modul de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala;
 
- S-a clarificat tratamentul fiscal aplicabil avantajelor de natura salariala neimpozabile;
 
- S-a reglementat cadrul de aplicare a sistemului TVA la incasare in noile conditii prevazute de Legea nr. 296/2020.
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2023!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative