search

Ultimele modificari in Codul fiscal. MFP a transmis un anunt oficial

Ce declaratii fiscale au termen limita de depunere joi, 25 iulie

    "Rescrierea proiectelor Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala este imperativa, oportuna si benefica. Vom continua consultarile pe marginea celor doua proiecte pentru ca obiectivul nostru este ca forma pe care o vom transmite Guvernului sa fie cat mai aproape de asteptarile contribuabilului", a afirmat ministrul Finantelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, in cadrul dezbaterii publice organizate astazi in parteneriat cu Ziarul Financiar, la care au participat peste 100 de reprezentanti ai mediului de afaceri.

    Ministrul Ioana-Maria Petrescu a mentionat ca in rescrierea proiectului Codului fiscal si a proiectului Codului de Procedura Fiscala au fost avute in vedere doua obiective esentiale: includerea unor masuri care sa contribuie la stimularea cresterii economice si a unor propuneri privind eficientizarea colectarii. In acest sens, proiectul Codului fiscal mentine cota unica de impozitare la 16%, scutirea de la plata a impozitului pe profitul  reinvestit, masuri de imbunatatire a relatiei contribuabilului cu administratia fiscala, inclusiv comunicarea electronica.


    Ministrul Finantelor Publice a punctat elementele de noutate ale proiectelor Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala:

***    Implementarea taxarii inverse pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;

***    Eliminarea dublei impozitari pentru situatiile in care un angajator vrea sa ofere beneficii suplimentare pentru contributii de pensie facultativa sau de sanatate, in limita sumei totale de 650 de euro anual;

***    In vederea stabilirii echitabile a sarcinii fiscale pentru perioada impozabila in care o persoana juridica romana care a fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor devine platitoare de impozit pe profit ca urmare a faptului ca nu mai indeplineste, in cursul anului fiscal, conditiile cerute de lege pentru o microintreprindere, noul proiect al Codului fiscal propune unificarea modalitatii de calcul si plata a impozitului pe profit, respectiv incepand cu trimestrul in care nu mai sunt indeplinite conditiile cerute de lege, prin luarea in considerare a veniturilor si cheltuielilor inregistrate incepand cu trimestrul respectiv;

***    Au fost preluate, ca norma generala, reglementarile introduse punctual prin Ordonanta de Urgenta, pentru anul 2013, cu privire la amnistia fiscala pentru producatorii agricoli a caror recolta a fost substantial afectata si care ar fi trebuit sa plateasca norma de venit. Prin urmare, in cazul producatorilor agricoli, norma de venit se reduce proportional in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice ce afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole. Am avut consultari, in acest sens, si cu Ministerul Agriculturii;

***    In proiectul noului Cod Fiscal este inclusa o propunere privind extinderea la 7 ani fiscali a perioadei in care oamenii de afaceri din domeniul agricol si piscicol pot sa reporteze si ca compenseze pierderile fiscale;

***    Un alt element de noutate introdus in proiectul noului Cod fiscal este definirea instrumentelor derivative financiare, precum si reglementarea modului in care acestea se impoziteaza.   

    De asemenea, ministrul Finantelor Publice a prezentat cateva dintre propunerile incluse in proiectul Codului de Procedura Fiscala:

    In proiectul noului Cod de Procedura Fiscala au fost preluate prevederile privind comunicarea electronica intre contribuabil si administratiile fiscale, precum si alte propuneri privind imbunatatirea relatiei contribuabilului cu fiscul.
     
    In acest sens, ministrul Ioana-Maria Petrescu a punctat:

    Eliminarea taxei de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal;

    Acordarea posibilitatii contribuabililor sa depuna drept garantie, scrisori de garantie emise si de alte institutii de credit sau alte institutii financiare autorizate, nu numai de catre cele bancare asia cum prevede legislatia actuala, in vederea suspendarii executarii silite sau a neinceperii acesteia. Vor fi luate in considerare si scrisorile de garantie emise de institutii bancare din state membre UE, pentru care exista in Romania o banca care sa gireze pentru scrisorile de garantie;

    Aceasta noua reglementare vizeaza suspendarea executarii silite in cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale.

     Proiectul noului Cod de Procedura Fiscala include si un set de propuneri menite sa reduca evaziunea fiscala, sa incurajeze contribuabilii onesiti si sa combata concurenta neloiala.

In acest sens, pot fi mentionate urmatoarele aspecte:

>>    in proiectul noului Cod de Procedura Fiscala au fost mult mai bine definite noile reglementari privind controlul fiscal, in cadrul unui titlu distinct, care cuprinde sase capitole, intre care cinci sunt destinate, fiecare in parte, unui anume tip de control/verificare, tinand cont de obiectivele fiecaruia. in acest context, este prevazut dreptul contribuabilului supus inspectiei fiscale de a fi informat ori de cate ori se decide o delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscal;

>>    in ceea ce privesite comunicarea avizului de inspectie fiscala, s-a prevazut ca aceasta sa se efectueze in toate cazurile, chiar daca acesta se comunica la inceperea inspectiei. Aceasta deoarece avizul cuprinde informatii cu privire la obiectivele inspectiei fiscale, informatii care servesc la aprecierea respectarii de catre organele fiscale a principiului unicitatii inspectiei fiscale. In plus, aceste informatii dau posibilitatea contribuabilului sa-si indeplineasca obligatiile de colaborare pe perioada inspectiei fiscale, eliminand astfel conflictele costisitoare pentru ambele parti.

    Noul proiect al Codului de procedura fiscala va reglementa explicit emiterea acordului de pret in avans pentru tranzactii efectuate cu persoane afiliate straine. in paralel, am facut angajari, in scopul consolidarii Directiei de transfer pricing din cadrul ANAF, urmand ca angajatii sa beneficieze de expertiza si bunele practice ale unor agentii fiscale prestigioase.

    Unul dintre subiectele dezbatute in cadrul acestei consultari publice s-a referit la propunerile din proiectul Codului de Procedura Fiscala care vizeaza o reasezare a sistemului de accesorii in sensul reducerii dobanzii de intarziere la plata de la 0,03% la 0,02% pe fiecare zi de intarziere (ceea ce corespunde unui nivel de 7,3%/an fata de 10,95%/an cat este in prezent), care avantajeaza toti contribuabilii care intarzie plata obligatiilor fiscale si, concomitent, instituirea unei penalitati de nedeclarare, care prin mecanismul de asezare afecteaza semnificativ doar contribuabilii care savarsesc fapte de evaziune fiscala.

    Ministrul Finantelor Publice a subliniat ca acest pachet de propuneri sunt menite sa ii incurajeze pe contribuabilii care isi platesc la termen obligatiile fiscale, sa descurajeze concurenta neloiala si sa combata evaziunea fiscala.

    Secretarul de stat Dan Manolescu a explicat ca propunerea privind instituirea unei penalitati de nedeclarare sau subdeclarare - reprezinta ultima etapa a unui proces continuu de reasezare a sistemului de accesorii,  astfel incat sa nu mai fie unul impovarator ca nivel si neutru fata de gravitatea faptei, ci unul mai usor ca nivel general si flexibil in functie de comportamentul contribuabilului si gravitatea incalcarii legii fiscale. Rezultatul acestui proces evidentiaza reducerea sarcinii totale a accesoriilor de la 36,5% in 2010 la 14,6% prin sistemul propus pentru contribuabilii de buna credinta, care isi achita la timp obligatiile fiscale.

    Sistemul propus urmareste ca sarcina fiscala totala reprezentand accesorii sa fie  stabilita in corelare directa cu natura faptei contribuabilului, indiferent de tipul de  accesorii pe care  acesta le  suporta.

    Mecanismul are rolul sa elimine inechitatea intre contribuabilii de  buna credinta, care declara in totalitate  obligatiile fiscale datorate statului  si  contribuabilii care nu declara sau declara  partial obligatiile fiscale.

    Prin modul de stabilire a penalitatii de nedeclarare, precum si reducerea  acesteia in cazul platii obligatiilor stabilite de administratia fiscala, se  stimuleaza  atat declararea in totalitate a obligatiilor, cat si achitarea  imediata a diferentelor  stabilite suplimentar in urma inspectiei fiscale.

    Propunerea inclusa in proiectul Codului de Procedura Fiscala are in vedere diferentierea intre contribuabilii care au un comportament corect, de buna credinta (contribuabilii care declara corect sumele datorate) si contribuabilii care actioneaza cu rea credinta (contribuabilii care isi  diminueaza obligatiile fiscale  depunand declaratii incorecte sau nu declara  obligatiile fiscale desi aveau aceasta obligatie).

    Astfel, sistemul propus are in vedere:

-     penalitate de 10% din obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil, daca suma stabilita este mai mica de 25% din obligatia declarata;
-    penalitate de 25% din obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil, daca suma stabilita este mai mare de 25% din obligatia datorata;
-    reducerea cu 75% a penalitatii daca diferenta stabilita in decizia organului de inspectie se achita in termenul prevazut de lege in acest scop. Pentru a beneficia de reducerea de 75% a penalitatii de plata, contribuabilul trebuie sa achite diferenta de plata stabilita de inspectia fiscala fie in termenul prevazut in decizia de impunere, fie solicitand o esialonare la plata, pe care o respecta.

    Asadar, penalitatea nu se va aplica daca contribuabilul se conformeaza voluntar si isi corecteaza sau depune declaratia inainte de declansiarea inspectiei fiscale.

    In acest context, ministrul Finantelor a aratat ca sistemul privind instituirea unei penalitati de nedeclarare se regasesite in legislatia fiscala a mai multor state membre ale Uniunii Europene.

    De exemplu, in Italia se percepe o penalitate de la 120% la 240% din impozitul datorat, in functie de gravitatea incalcarii legislatiei si de situatia economica si sociala a contribuabilului. Practici similare sunt instituite si in state precum Cehia, Lituania, Suedia. in Franta, de exemplu, depunerea cu rea-credinta a unei declaratii fiscale inexacte, se sanctioneaza cu  80% din impozitul nedeclarat, in caz de practici frauduloase.

    Un alt subiect abordat in cadrul dezbaterii s-a referit la impozitul pe cladire.    In acest context, ministrul Ioana-Maria Petrescu a precizat ca in ceea ce privesite  impozitul pe care il vor datora persoanele fizice pentru locuintele rezidentiale, in  proiectul noului Cod fiscal, vor fi mentinute reglementarile aflate acum in vigoare,  in conditiile in care consiliile locale vor pastra actualele cote de impozite si taxe  locale.

    In ceea ce privesite impozitul datorat de persoanele fizice pentru cladirile folosite in scop comercial, ministrul Petrescu a explicat ca MFP are in discutie, in acest moment, introducerea unui sistem de calcul unitar pentru cladirile utilizate in scop comercial de persoanele fizice si de persoanele juridice. "Este o propunere a reprezentantilor mediului de afaceri care are un argument puternic: promovarea unui tratament corect pentru business",  a afirmat ministrul Finantelor.

    In ceea ce privesite impozitul pe mijloacele de transport si pe terenuri, ne-am insusit criticile formulate in dezbaterea publica. Prin urmare, in proiectul noului Cod fiscal mentinem actualele prevederi din Codul fiscal aflat in vigoare, in conditiile in care consiliile locale vor pastra actualele cote de impozite si taxe locale.

    De asemenea, reprezentati ai mediului de afaceri au facut referire la taxa pe constructii speciale. In acest context, ministrul Finantelor a precizat ca in proiectul noului Cod fiscal au fost preluate reglementarile asumate deja de Guvern in privinta impozitului pe constructii speciale, insa vor fi avute in vedere propunerile facute in cadrul consultarilor pe care MFP le-a avut   cu reprezentantii mediului de afaceri. "Acum avem in lucru mai multe simulari, analizam. Unul dintre scenariile pe care mergem si care pare o alternativa viabila la forma aflata acum in vigoare este  modificarea bazei impozabile pentru impozitul pe constructii prin aplicarea cotei de impozit la valoarea fiscala neta a constructiilor", a declarat ministrul Finantelor.

    Dezbaterea organizata astazi cu reprezentantii oamenilor de afaceri face parte din amplul proces de consultare asupra proiectelor Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala. Cele doua proiecte vor ramane deschise consultarilor cu reprezentantii mediului de afaceri, ai structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesati.

Sursa: MFPAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice