search

Venituri din activitati independente: studiu de caz privind obligatiile de plata in 2024

Impozitul MICRO 2024: conditii pentru incadrarea ca microintreprindere
Analizam astazi cazul unui titular PFA, care avea in paralel si statutul de salariat cu norma intreaga, si care ramane doar cu activitatea aferenta PFA incepand cu data de 1.04.2024.
 
Intrebare: "Va rog sa precizati ce impact va avea acest lucru asupra taxelor pe care le va avea de platit pe P.F.A. (CAS si CASS), pe care pana la momentul incetarii contractului de munca P.F.A. nu le datora, acestea fiind optionale datorita nivelului venitului atins la acel moment de P.F.A. Mai precis, de la ce plafon al cifrei de afaceri obtinute in 2024 va datora P.F.A. CAS si CASS, si care este periodicitatea cu care va trebui sa plateasca CAS (CASS stiu ca se plateste o singura data, la 25.05.2025, odata cu depunerea declaratiei unice pe 2024)? Exista vreo derogare datorita faptului ca titularul PFA a avut si calitatea de salariat in primul trimestru al anului 2024?"
 
Raspuns: In ceea ce priveste CAS, potrivit art. 148 alin. (4) din Codul fiscal, baza anuala de calcul al CAS o reprezinta venitul ales de persoana fizica, care nu poate fi mai mic decat:
a) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice prevazute la art. 120 din Codul fiscal, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute pe tara inclusiv si 24 de salarii minime brute pe tara;
b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice prevazute la art. 120 din Codul fiscal, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 de salarii minime brute pe tara.
Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara sau de cel putin 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind estimarea CAS, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente determinate potrivit art. 68 si 69 din Codul fiscal, a venitului brut realizat in baza contractelor de activitate sportiva potrivit art. 68^1 din Codul fiscal, precum si a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuala determinate potrivit art. 72 si 73 din Codul fiscal, care se estimeaza a se realiza in anul curent, acestea fiind asadar veniturile care fac obiectul CAS.
 
In ipoteza in care suma veniturilor nete cumulate din activitati independente (39.000 lei) este inferioara plafonului de 12 salarii minime brute pe tara (12 x 3.300 lei = 39.600 lei) rezulta ca persoana nu va datora CAS, dar se poate asigura pot opta pentru plata CAS pentru anul curent in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara (CAS = 12 x 3.300 lei x 25% = 9.900 lei).
 
Recalcularea CAS este reglementata conform art. 151 alin. (12 si (13) din Codul fiscal doar pentru persoanele fizice care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata CAS potrivit art. 150 din Codul fiscal.
De asemenea, cumularea de catre PFA de venituri din salarii cu cele din activitati independente nu o va excepta excepta pe aceasta de la plata CAS datorata pentru veniturile din activitati independente.
 
In ceea ce priveste CASS, potrivit art. 170 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse, datoreaza CASS, la o baza anuala de calcul egala cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuala de venit, respectiv norma anuala de venit ajustata, dupa caz, stabilite potrivit art. 68, 68^1 si 69 din Codul fiscal, dupa caz, care nu poate fi mai mare decat cea corespunzatoare unei baze anuale de calcul egala cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind estimarea CASS. La determinarea bazei anuale de calcul al CASS nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale prevazute la art. 118 din Codul fiscal (pierderile fiscale reportate).
 
Totodata, potrivit art. 174 alin. (1) si (5) din Codul fiscal, CASS se calculeaza de catre persoana care realizeaza venituri din activitati independente, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul prevazute la art. 170 alin. (1) din Codul fiscal.
 
Precizam ca in situatia in care baza anuala de calcul egala cu venitul net anual realizat, cumulata din una sau mai multe surse de venit din cele din activitati independente, corespunzatoare veniturilor estimate/realizate, este mai mica decat cea corespunzatoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice de estimare a CASS (Capitolul II) (6 x 3.300 lei = 19.800 lei), persoana fizica datoreaza o diferenta de CASS pana la nivelul celei corespunzatoare bazei de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara si depun Declaratia unica de definitivare a CASS (Capitolul I) pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.
 
Astfel, potrivit art. 174 alin. (5) din Codul fiscal, „in situatia in care baza de calcul prevazuta la art. 170 alin. (1), cumulata din una sau mai multe surse de venit din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), corespunzatoare veniturilor estimate/realizate sau pentru care s-a aplicat retinerea la sursa in cursul anului, dupa caz, este mai mica decat cea corespunzatoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, persoanele fizice datoreaza o diferenta de contributie de asigurari sociale de sanatate pana la nivelul celei corespunzatoare bazei de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 si depun declaratia prevazuta la art. 122 pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.”
 
Aceasta diferenta de CASS nu se datoreaza, in temeiul art. 174 alin. (9) din Codul fiscal, in cazul in care, in anul fiscal precedent, persoana fizica a realizat venituri din:
a) salarii si asimilate salariilor la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare in perioada in care au fost realizate veniturile (6 x 3.300 lei = 19.800 lei); sau
b) din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c) - h) din Codul fiscal (venituri din drepturi de proprietate intelectuale, venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, venituri din investitii, venituri din alte surse), pentru care datoreaza CASS la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice de estimare a CASS (Capitolul II).
 
Prevederile alin. (9) detaliate mai sus se aplica si persoanelor fizice care in anul precedent s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata CASS prevazute la art. 154 alin. (1) lit. a) – c) si e) – g) din Codul fiscal, astfel ca persoane cum sunt sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate, persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, sunt exceptate de la plata diferentei de CASS stabilite conform art. 174 alin. (9) din Codul fiscal.
 
Prin urmare, nu perioada in care sunt realizate venituri din salarii este relevanta ci nivelul acestora, astfel ca diferenta de CASS conform celor de mai sus nu se datoreaza, in cazul in care, in anul fiscal precedent, persoana fizica a realizat venituri din salarii si asimilate salariilor la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare in perioada in care au fost realizate veniturile (6 x 3.300 lei = 19.800 lei).


Raspuns oferit in luna aprilie 2024 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pexels.com

 


Noutati contabile 1717016400
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice