search

Venituri din lichidarea unei societati: care sunt obligatiile fiscale?

Cum se tine evidenta ambalajelor SGR: inregistrari in contabilitate
Lichidarea unei societati poate fi o etapa complexa, care aduce cu sine atat o serie de provocari, cat si oportunitati financiare. Intr-un astfel de context, administratorii societatii sunt implicati in procesul de lichidare, iar modalitatea in care acestia gestioneaza activele rezultate poate avea implicatii semnificative asupra obligatiilor lor fiscale ulterioare.

In urmatorul studiu de caz vom analiza situatia unui administrator care primeste active in valoare de 59.000 de lei, reprezentand soldul la registrul de casa al firmei, dupa lichidarea acesteia. Vom afla de la specialistul nostru ce obligatii fiscale revin acestuia in calitate de persoana fizica in urma acestei operatiuni si cum poate gestiona corect aceasta situatie pentru a evita probleme fiscale.

Venituri din lichidarea unei societati: care sunt obligatiile fiscale?

Din punct de vedere al impozitului pe venit, potrivit art. 91 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Veniturile din investitii cuprind: (...) e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
 
Asadar, potrivit art. 97 alin. (5) din legea sus-mentionata, Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa in cazul lichidarii persoanei juridice se plateste pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost distribuit venitul reprezentand reducerea capitalului social.
 
Asadar, venitul din lichidarea unei persoane juridice este venit din investitii. Impozitul pe venit aferent acestui venit este un impozit cu retinere la sursa, iar persoana fizica nu are obligatia sa depuna Declaratia unica pentru acest tip de impozit.
 
Din punct de vedere al CASS, potrivit art. 151 alin. (1) lit. g) din legea sus-mentionata, (1) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania, realizate din urmatoarele categorii de venituri: (...) g) venituri din investitii, definite conform art. 91;.
 
Potrivit art. 170 alin. (1), (2) lit. e), (3) si (4) din acelasi act normativ,
 
(1) Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul stabilita potrivit alin. (4), daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.
 
(2) Incadrarea in plafonul anual de cel putin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, se efectueaza prin cumularea veniturilor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), dupa cum urmeaza: (...) e) venitul si/sau castigul net din investitii, stabilit conform art. 94 - 97. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele incasate, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele incasate, distribuite incepand cu anul 2018; (...).
 
(3) La incadrarea in plafonul prevazut la alin. (2) nu se iau in calcul veniturile neimpozabile, prevazute la art. 93 si 105.
 
(4) Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezinta:
 
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 salarii minime brute pe tara inclusiv si 12 salarii minime brute pe tara;
 
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute pe tara inclusiv si 24 de salarii minime brute pe tara;
 
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 de salarii minime brute pe tara.
 
Asadar, depunerea declaratiei unice in cazul veniturilor din investitii (in speta, venituri din lichidarea persoanei juridice) se face doar pentru plata contributiei la sanatate (CASS), si numai daca acestea depasesc 6/12/24 salarii minime brute in anul incasarii acestora, in termen de 30 zile de la depasirea acestui plafon. In cazul mentionat, se datoreaza CASS in suma de 3.600 lei (3.000 lei x 12 x 10%), care trebuie declarata prin formularul Declaratie unice in termen de 30 zile de la incasarea veniturilor din lichidare si platita pana la 25 mai 2023.
 
Din punct de vedere al CAS, potrivit art. 137 alin. (1) din acelasi act normativ, (1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:
 
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67, (...);
b 1) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, definite la art. 70, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 72 alin. (3);
c) indemnizatii de somaj;
d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
 
Veniturile din investitii nu se numara printre veniturile pentru care se datoareaza CAS, astfel ca nu se datoreaza CAS pentru veniturile din lichidarea unei persoane juridice.


Raspuns oferit in luna octombrie 2023 de catre specialistii site-ului PortalContabilitate.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile contabile + consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Foto: pixabay.com
 


Noutati contabile 1702245600
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024