Salt la continut


Otilia Alupei

Inregistrat la: 17 Aug 2004
Offline Ultimul click: Private
*****

Topicele mele

Tema sesiunii de asistență online de astăzi este "Stabilirea rezidenței fiscal...

20 September 2017 - 11:38 AM

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Tema sesiunii de asistență online de astăzi este " Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România și la sosirea în România".
Precizările pe care vă rugăm să le aveți în vedere sunt următoarele:
1. Întrebările trebuie să vizeze exclusiv tematica acestei sesiuni și vor fi adresate sub forma comentariilor la această postare. Întrebările legate de alte teme nu vor fi analizate.
2. Înainte de a posta întrebarea dumneavoastră, asigurați-vă că ați parcurs cu atenție întrebările și răspunsurile primite de celelalte persoane, astfel încât să evităm repetarea acelorași întrebări.
3. În funcție de numărul întrebărilor adresate până în ora 16.30 și de complexitatea acestora, răspunsul va fi comunicat pe loc sau ulterior, într-un timp cât mai scurt.

Contul IBAN de TVA

19 September 2017 - 02:32 PM

https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/

Puteti afla contul IBAN de tva al unei firme accesand linkul de mai sus.
Veti intra intr-o fereastra ca cea de mai jos :

Contul IBAN de TVA
Introduceti codul de identificare fiscala


Introduceti codul de validare:

Noi reguli privind obligația folosirii ștampilei

18 September 2017 - 11:17 AM

https://static.anaf....resa_braila.pdf

INFORMARE DE PRESĂ

Noi reguli privind obligația folosirii ștampilei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila aduce la cunoștința contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.507/ 30.06.2017 a fost publicată OUG nr.49/ 2017 pentru modificarea și completarea OG nr.17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative. Ordonanța în discuție va intra în vigoare la data de 30 iulie 2017.
Începând cu această dată, nici persoanele fizice, nici persoanele juridice de drept privat și entitățile fără personalitate juridică nu vor mai fi obligate să ștampileze contractele depuse, emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.
În acest context, în conformitate cu prevederile noului act normativ, solicitarea ștampilării declarațiilor, cererilor, contractelor sau a altor documente sau înscrisuri de către o persoană din cadrul instituțiilor sau autorităților publice va fi considerată abatere disciplinară.
Mai trebuie subliniat faptul că obligația ștampilării rămâne valabilă în continuare pentru persoanele juridice de drept public.

Reprimire din oficiu a codului de TVA anulat

18 September 2017 - 11:04 AM

https://static.anaf....resa_braila.pdf

Reprimire din oficiu a codului de TVA anulat

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila aduce la cunoștința contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.584/ 21.07.2017 a fost publicată Legea nr.177/ 2017 privind aprobarea OUG nr.3/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal.
Actul normativ menționat a intrat în vigoare la data de 24 iulie 2017.
Documentul aduce completări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, în sensul în care agenții economici își vor recăpăta codul de TVA după ce vor îndrepta situația care a generat risc fiscal ridicat, fără să mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.
Concret, începând cu data de 1 octombrie 2017, vor fi reînregistrate din oficiu în scopuri de TVA, fără a mai fi verificate din perspectiva riscului fiscal, firmele care:
 • au depus deconturi pe zero;
 • nu au depus deconturi timp de 6 luni;
 • asociații/administratorii au cazier fiscal, dacă încetează situația care a condus la anulare.
Anularea din oficiu a codului de TVA se produce atât în momentul în care contribuabilul este declarat inactiv, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală, cât și în următoarele situații:
 • atunci când asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/au avut înscrise în cazierul fiscal anumite fapte de natură penală;
 • în situația în care firma nu a depus, pe parcursul a șase luni consecutive, niciun decont de TVA, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică și pentru două trimestre consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioadă fiscală trimestrul calendaristic;
 • atunci când contribuabilul a depus deconturi pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru 2 trimestre consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioadă fiscală trimestrul calendaristic, în care nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;
 • în situația în care persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
 • atunci când persoana impozabilă înființată în baza Legii nr.31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu sediul activității economice în România, prezintă risc fiscal ridicat.
Potrivit prevederilor art.92 din Codul de Procedură Fiscală, o firmă poate fi declarată inactivă în următoarele situații:
 • nu își îndeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
 • se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
 • inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
 • durata de funcționare a societății este expirată;
 • societatea nu mai are organe statutare;
 • durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată (această durată poate fi determinată de perioada de valabilitate înscrisă în contractul de închiriere sau în contractul de comodat depus la Oficiul Registrului Comerțului).

OMFP 2332/2017 - exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specifi...

13 September 2017 - 12:43 PM

https://static.anaf....P_2332_2017.pdf

ORDIN Nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 6 septembrie 2017

Cometa SQL
Privacy Policy RO | Termeni si conditii