search

Agricultorii pot beneficia de o compensatie in cota forfetara daca opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori

Aplicatia e-Transport va fi operationala pana la 15 iulie 2024
Agricultorul care aplica regimul special pentru agricultori prevazut la art.315¹, TitlulTVA din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta persoana fizica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala, cu sediul activitatii economice in Romania, care realizeaza activitati de productie agricola si servicii agricole si care nu realizeaza alte activitati economice sau realizeaza si alte activitati economice a caror cifra de afaceri anuala este inferioara plafonului de scutire de TVA pentru intreprinderile mici ( mai mica de 300.000 lei) .

Activitatile de productie agricola sunt enumerate la pct.87¹, Titlul TVA din H.G.nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si includ:
a) cultura :
1.agricultura generala, inclusiv viticultura ;
2.cultura pomilor fructiferi (inclusiv maslini) si a legumelor, florilor , etc.
b)cresterea animalelor de ferma alaturi de cultivarea solului: cresterea animalelor, pasarilor, cresterea iepurilor, apicultura, sericicultura, helicicultura ;
c) silvicultura ;
d) pescuitul: pescuitul in apa dulce, piscicultura, cresterea midiilor, stridiilor si a altor moluste si crustacee, etc.

Serviciile agricole sunt cele prevazute in Anexa la OMFP/OMADR nr.4634/397/2022 iar dintre prestarile de servicii de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola, amintim: fertilizat, arat, discuit sau grapat, pregatit pat germinativ cu combinator si modelat sol, semanat sau plantat, etc.

Compensatia in cota forfetara reprezinta suma rezultata prin aplicarea procentului de compensare in cota forfetara asupra pretului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrarilor de produse agricole si prestarilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor in cazurile anterior mentionate.
Procentul de compensare in cota forfetara este de 8% incepand cu anul 2019 pana in prezent. Agricultorul depune o notificare, pentru a fi inscris de organul fiscal competent in Registrul agricultorilor care aplica regimul special pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.
 
In factura emisa, agricultorul va face o mentiune cu privire la aplicarea regimului special pentru agricultori, procentul de compensare in cota forfetara si valoarea compensatiei in cota forfetara, pentru livrarile de produse agricole si prestarile de servicii care intra sub incienta acestui regim special de TVA.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in regim normal , potrivit art.316 din Codul Fiscal, carora agricultorul le livreaza produse agricole sau le presteaza servicii agricole, au dreptul la deducerea compensatiei in cota forfetara achitata agricultorului care aplica regimul special, in aceleasi limite si conditii aplicabile pentru deducerea TVA, conform art. 297 - 301 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare .

Baza legala:
 
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
-HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare.
-OMF/MADR nr.4634/397/29.12. 2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de ingrasaminte si pesticide de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola.

Foto: pexels.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice