search

Ce inregistrari se fac pentru scaderea din gestiune a marfurilor deteriorate


    Pentru produsul achizitionat, dar care nu mai poate fi oferit spre vanzare sunt doua posibilitati legale: perisabilitati si scoaterea din gestiune a produselor deteriorate.
    
    Perisabilitatea, conform H.G. nr. 831/2004, se acorda in anumite limite stabilite in anexe si sunt aplicabile numai persoanelor juridice care sunt obligate potrivit legii la plata impozitului pe profit, in limita caruia cheltuielile cu perisabilitatea sunt deductibile din veniturile realizate.
    
    In cazul produselor deteriorate, conform O.M.F.P. nr. 2.861/2009, in urma inventarului, administratorul societatii decide prin proces-verbal deprecierea produsului, cantitatea si destinatia ulterioara a acestuia.
    
    Produsul deteriorat poate fi incadrat intr-o alta categorie de bunuri de calitate inferioara sau reziduuri, care poate fi vandabila sau prin proces-verbal de scoatere din gestiune a produsului degradat. Este necesara dovada ca bunurile degradate sunt distruse printr-un agent economic abilitat, altfel firma isi asuma raspunderea ca in cadrul unui control sa nu se considere aceste scaderi ca fiind facute in mod corect. Cheltuielile privind produsele degradate nu sunt deductibile.
    
    Bunurile degradate nu constituie livrare de bunuri, din punctul de vedere al TVA, colectarea acestuia nu este necesara, conform art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, bunurile nu sunt imputabile, degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente si se face dovada ca bunurile au fost distruse si nu au mai intrat in circuitul economic. Taxa dedusa la achizitie nu trebuie ajustata conform art. 145 alin. (3) din Codul fiscal.
    
    Inregistrarile contabile sunt:
    
    - scoaterea din gestiune:
    
    607 "Cheltuieli privind marfurile" = 371 "Marfuri"
    
    - inregistrarea TVA nedeductibila:
    
    635 "Cheltuieli cu taxe" = 4427 "TVA colectata"
    
    Suma inregistrata in 607 este nedeductibila pentru ca nu se incadreaza in limitele perisabilitatilor admise. Scoaterea din gestiune se face la pretul de achizitie, se va atasa la procesul-verbal NIR-ul si adaosul comercial calculat la valoarea de intrare.
    
    Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: bunurile nu sunt imputabile; degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente; se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic. in situatia in care nu sunt indeplinite aceste conditii, scoaterea din gestiune a marfurilor expirate este asimilata unei livrari de bunuri.
    
    Constatarea se face prin inventarierea bunurilor, care stabileste ce produs si in ce cantitate este deteriorat, decizia administratorului de scoatere a produselor degradate din gestiune, procesul-verbal de analiza a produsului sau procesul-verbal de distrugere a produsului degradat.
    
    Scaderea din gestiune se face pe baza raportului de gestiune intocmit in doua exemplare de catre gestionar. in raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pret de vanzare cu amanuntul, cat si alte iesiri ca distrugerea de marfuri degradate.
    

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice