search

Consideratii privind obligatiile legale de reevaluare a activelor imobilizate

SGR, in vigoare din 30 noiembrie 2023: ce dificultati aduce pentru contabili si comercianti

SC EXEMPLU SRL, persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit, achizitioneaza in luna octombrie 2011 un teren construibil in valoare de 100.000 lei plus TVA si o constructie intr-o cladire de birouri in valoare de 200.000 lei plus TVA.

In vederea inchiderii exercitiului financiar 2012, societatea decide reevaluarea activelor imobilizate la data bilantului la valoarea reevaluata de piata, conform cap. 8.2.5 Reguli de evaluare alternativa din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea.

Aceasta reevaluare este prima reevaluare a activelor, iar valoarea rezultata conform raportului de reevaluare este urmatoarea:
a) terenul se reevalueaza la suma de 110.000 lei;
b) cladirea se reevalueaza la suma de 170.000 lei.

La data de 31 decembrie 2012, amortizarea cumulata calculata pentru cladire este in suma de 10.000 lei. Primul considerent ar fi daca acest contribuabil are vreo obligatie legala pentru a efectua reevaluarea.

Reglementarile contabile adoptate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea stabilesc evaluarea activelor la costul istoric avand in vedere eventuale deprecieri, sau posibilitatea prezentarii in situatiile financiare a activelor imobilizate la valoarea de piata in urma reevaluarii.

Desigur, o influenta majora o are si prevederea de la art. 253 alin. (6) din Codul fiscal, ce stabileste valoarea de impozitare a activelor nereevaluate, astfel:

"(6) in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre:

a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta."

Observam ca, din punct de vedere contabil, reevaluarea la finele exercitiului financiar este doar o metoda alternativa, insa aceasta se impune din considerente de impozite locale.

Reevaluare cladire la 31 decembrie 2012:

Principalele aspecte cu privire la reevaluarea imobilizarilor corporale la finele anului trebuie sa tina cont de urmatoarele aspecte:

- amortizarea constatata la data reevaluarii se elimina din valoarea activului;
- noua valoare rezultata in urma reevaluarii se va regasi in situatiile financiare anuale, si de la aceasta se va calcula amortizarea in perioada urmatoare;
- trebuie tinut cont de implicatiile fiscale ale reevaluarii la urmatoarele calcule de impozit pe profit.

Inregistrari contabile reevaluare cladire:


2812                           =                             212              10.000 lei
"Amortizare constructii"                   "Constructii"
6813                           =                           212              20.000 lei
"Cheltuieli de exploatare                   "Constructii"
privind ajustarile pentru
deprecierea imobilizarilor"


Aceasta cheltuiala este nedeductibila la calculul impozitului pe profit, conform art. 21 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal.

In urma reevaluarii, noua amortizare contabila se va calcula pentru valoarea de 170.000 lei, pe durata normata de amortizare. insa foarte putine persoane cunosc faptul ca amortizarea fiscala se recalculeaza la valoarea costului de achizitie, adica la valoarea de 200.000 lei, conform art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal.

Reevaluare teren la 31 decembrie 2012:

Terenurile nu sunt amortizabile, astfel ca inregistrarea reevaluarii se efectueaza prin articolul contabil:

2111                       =                  105            10.000 lei
"Terenuri"                      "Diferente din reevaluare"

In urma reevaluarii, se observa o crestere de valoare ce va fi contabilizata pe seama contului 105 "Diferente din reevaluare".

Sfat contabil: actualele prevederi normative regasite la pct. 124 alin. (3)-(9) din O.M.F.P. nr. 2.055/2009 privind contabilitatea stabilesc faptul ca rezerva din reevaluare se poate capitaliza daca aceasta este un câstig sigur, iar in cazul valorificarii activului, si numai in acest caz, poate fi distribuita.
inregistrare contabila capitalizare:

                 105          =             1065
"Diferente din reevaluare"        "Rezerve din reevaluare"

In ceea ce priveste distribuirea acestei rezerve din reevaluare, legislatia este destul de sumar explicitata, astfel daca valoarea din reevaluare reprezinta un câstig sigur, iar activul a fost valorificat, aceasta poate fi utilizata pentru acoperirea pierderilor contabile din exercitiul precedent sau pentru distribuire ca dividende catre asociati/actionari.

Nota: Daca societatea decide reevaluarea unui activ imobilizat, atunci aceasta are obligatia sa reevalueze toate activele imobilizate din aceeasi clasa. Necesitatea obligatiei de a reevalua toate activele imobilizate din aceeasi clasa porneste de la principiul comparabilitatii datelor, situatiile financiare anuale trebuie sa prezinte date comparabile pentru activele regasite in acestea.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024