search

Cum calculam impozitul pe profit cladiri in urma controlului fiscal?

Politici contabile pentru ONG: modele EDITABILE, usor de personalizat, elaborate in doar 5 minute

Aaliza noastra are astfel la baza cazul concret de mai jos:

Spatiul comercial e dobandit in anul 2006 (valoare de inventar 50.000 lei). Spatiul se inchiriaza in aprilie 2008. Locatarul obtine Autorizatia de Constructie in septembrie 2008 pentru modernizarea spatiului.

In aprilie 2009 se intocmeste Proces Verbal de receptie finala cu mentiunea lucrari terminate in 30.10.2008 (valoare lucrariilor de modernizare 450.000 lei).

Valoarea modernizarilor nu este comunicata locatorului in vederea depuneri declaratiei rectificative incepand cu 01.11.2008 conform Codului Fiscal , art. 253, pct.( 31).

In decembrie 2009 se efectueaza reevaluarea imobilului in cauza, prin evaluator autorizat, si se depune de catre locator (proprietar) declaratia rectificativa, in ianuarie 2010, cu valoare reevaluata de 100.000 lei( in cazul in care nu s-ar fi facut reevaluarea imobilului cota de impozitare ar fi fost majorata conform art.253, pct.(6).

Impozitele datorate conform declaratiilor depuse de locator sunt achitate la zi. Se va clarifica, asadar, situatia in ce priveste impunerea fiscala. In plus, se va vedea pentru ce perioada si cu ce cota de impunere se va calcula impozitul datorat pentru diferenta de 450.000 lei nedeclarata.

Potrivit prevederilor art. 253 alin (3), (31) si (5)  din Codul Fiscal, valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

Contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere, locatiune sau concesiune, dupa caz.

In cazul cladirilor care fac obiectul contractelor de inchiriere, valoarea lucrarilor executate de catre locatar, de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, este valoarea reala declarata a lucrarilor pentru regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

Proprietarul are obligatia de a depune o noua declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie.

Concluzie:
Impreuna cu chiriasul la data obtinerii autorizatiei de construire exista obligatia de a intocmi un proces verbal de predare primire, care sa cuprinda valoarea lucrarilor de imbunatatire efectuate la valoarea declarata de acesta pentru eliberarea autorizatiei de construire. In baza acestui proces verbal se depunea la primarie o noua declaratie fiscala, in baza careia se stabilea un nou impozit. Acesta urma sa fie inregistrat in contabilitate.

Avand in vedere ca la momentul respectiv nu s-au realizat acesti pasi, pentru nedepunerea  declaratiilor si neplata la termen a impozitului recalculat, probabil se vor calcula amenzi si penalitati.

Potrivit prevederilor art. 254  alin (4) in cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cudata de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

Impozitul pe cladiri ar fi trebuit declarat in luna noiembrie 2008 si recalculate incepand cu data de 1 noiembrie 2008, aferent unei valori suplimentare de 450.000 lei.  

Impozitul s-ar fi calculat pentru  aceasta valoare pentru anul 2009.

In luna decembrie 2009, la efectuarea reevaluarii se depune declaratia de reevaluare iar impozitul pe cladiri se recalculeaza incepand cu ianuarie 2010, afferent valorii reevaluate a cladirii.

Prin urmare, pentru perioada 01.11.2008 -31.12.2009 impozitul ar fi trebui calculat la o valoare a cladirii de 450.000 lei.

Cota este cea stabilita de Consiliul Local al primariei de care apartineti si este cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv.

In Bucuresti cota se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Pentru perioada respectiva se vor calcula majorari si penalitati.

Constituie contraventie depunerea peste termen a declaratiilor de impunere referitoare la efectuarea modernizarilor si se sanctioneaza cu amenda de la  240 lei la 960 lei, pentru persoane juridice.
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice