search

Granturi pentru capital de lucru. Model de monografie contabila

Te numeri printre beneficiarii masurii 2 - granturi pentru capital de lucru? Iata un model de monografie contabila util in acest caz! 
 
Analizam situatia unei societati platitoare de impozit pe profit care a primit banii pentru masura 2 - granturi pentru capital de lucru si cu acesti bani societatea a platit facturile restante la furnizorul de marfa.
 

Granturi pentru capital de lucru - monografie contabila: raspunsul specialistului

 
Actul normativ care reglementeaza acordarea subventiilor sub forma granturilor este OUG nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, cu modificarile ulterioare.
 
Potrivit art. 1 alin. 2 din OUG nr. 130/2020, formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile se refera la:
 
a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara;
b) granturi pentru capital de lucru acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri;
 
Art. 11 alin. 3 din OUG nr. 130/2020 stabileste ca valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.
 
Natura cheltuielilor care pot fi finantate din granturile capital de lucru, este cea prevazuta la art. 14 alin. 1 din OUG nr. 130/2020, astfel:
 
(1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat in format electronic, pentru sustinerea unor cheltuieli de tipul:
 
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;
e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;
f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.
 
Pentru inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor generate de primirea si utilizarea grantului pentru capital de lucru, trebuie avute in vedere:
 
  • Prevederile capitolului III din OUG nr.130/2020-Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor;
  • Prevederile din contractul de acordare a grantului
  • Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014- Sectiunea 4.11-Subventii;
Pct. 396. (1) Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu trebuie recunoscute pana cand nu exista suficienta siguranta ca:
 
a) entitatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor; si
b) subventiile vor fi primite.
 
(2) Doar primirea unei subventii nu furnizeaza ea insasi dovezi concludente ca toate conditiile atasate acordarii subventiei au fost sau vor fi indeplinite.
(3) Recunoasterea veniturilor din subventii se efectueaza cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordarii lor.
 
397. - (1) Contabilitatea proiectelor finantate din subventii se tine distinct, pe fiecare proiect, sursa de finantare, potrivit contractelor incheiate, fara a se intocmi situatii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.
 
(2) Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:
 
a) din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:
- in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;
- la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate;
 
b) din punctul de vedere al bilantului:
- creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca;
- periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.
 
398. - (1) Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
 
(2) In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.
 
Monografia contabila pe care o propunem se bazeaza pe urmatoarea premisa:
 
Procent de cofinantare 20%
Valoarea grant incasat 80.000 lei
Sumele utilizate pentru plata furnizori restanti pentru achizitii de marfa
Inregistrare grant aprobat in baza contractului de acordare
4452 = 472 80.000 lei
 
Incasare grant /disponibilizare sume
512x = 4452 80.000 lei
 
Plata furnizori de marfa sume restante
401 = 5121 100.000 lei
 
Si concomitent
 
Recunoasterea subventiei la venituri [100.000 lei*(100-20)/100] =80.000 lei, pe masura utilizarii efective a sumelor, mentinand proportia 80% subventie si 20% cofinantare.
472 =741x 80.000 lei
 

 
 
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Anca Ardelean - consultant fiscal judiciar, membru CCF.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024