search

Legea 265/2022 a intrat in vigoare din 26 noiembrie. Ce noutati aduce privind Registrul Comertului

Legea nr.265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial  nr. 750/26.07.2022, a intrat in vigoare la data de 26.11.2022.

 
Noua lege realizeaza simplificarea si digitalizarea in domeniul inregistrarii in registrul comertului, prin reglementarea de noi mecanisme si eliminarea de documente si proceduri:
 
- Procedura de constituire a societatilor si a sucursalelor acestora integral on-line, prin asigurarea logisticii necesare si pentru incheierea actului constitutiv al unei societati prin mijloace electronice, prin integrarea acestuia in serviciile on-line aferente inregistrarii in registrul comertului, disponibile pe portalul de servicii on-line al ONRC si eliberarea certificatului de inregistrarea in forma electronica;
 
- Mecanisme on-line de transmitere a tuturor cererilor si documentelor aferente inregistrarii in registrul comertului;
 
- Utilizarea semnaturii electronice calificate si a sigiliului electronic calificat pentru documentele care se transmit prin mijloace electronice, inclusiv pentru certificatul de inregistrare care atesta existenta societatii, eliberat la inmatricularea societatii ori atunci cand acesta se preschimba;
 
- Extinderea informatiilor disponibile cu titlu gratuit pe portalul de servicii on-line al ONRC cu informatii privind reprezentantii legali, sucursalele deschise in alt stat membru UE, pagina de internet, daca exista;
 
- Publicarea anumitor date si acte ale persoanelor fizice si persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului, in mod gratuit, in Buletinul Electronic al Registrului Comertului, organizat ca platforma electronica centrala prin portalul de servicii online al ONRC;
 
- Realizarea serviciului public al controlului de legalitate prealabil inregistrarii in registrul comertului de catre registratorul de registrul comertului, personal de specialitate juridica, pentru care legea asigura garantiile de securitate juridica a procesului de autorizare a constituirii si inregistrarii in registrul comertului a profesionistilor;
 
- Reglementarea solutionarii cererii de inregistrare in registrul comertului in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea acesteia;
 
- Cererea de inregistrare se solutioneaza numai pe baza de documente scrise, prezenta partilor in fata registratorului fiind necesara daca exista suspiciuni de fals cu privire la identitatea oricaror persoane a caror identitate este verificata in procedura de inregistrare;
Audienta publica se organizeaza la cererea partii sau a reprezentantului acesteia si se poate acorda un singur termen de amanare pentru solutionarea cererii, de cel mult 15 zile calendaristice;
 
- In cazul in care se solicita preschimbarea termenului de solutionare (numai in cazul amanarii solutionarii), cererea de inregistrare se solutioneaza intr-o zi lucratoare, fara a se mai acorda un alt termen de amanare;
 
- Spatiu electronic aferent utilizatorilor serviciilor on-line prin portalul de servicii on-line al ONRC prin care sunt gestionate documentele aferente inregistrarii in registrul comertului;
Eliminarea unor mecanisme de natura sa conduca la blocarea procesului de inregistrare in registrul comertului (ex. cererea de interventie la cererea de inregistrare in registrul comertului);
 
- Eliminarea specimenului de semnatura pentru persoanele care aveau obligatia depunerii acestuia;
 
- Eliminarea declaratiilor pentru indeplinirea calitatii de asociat/actionar/administrator /director/ cenzor etc.;
 
- Eliminarea documentelor ce anterior erau depuse ca anexe la cererea de inregistrare: dovada platii aporturilor la capitalul social; documente ce atesta drepturile de proprietate asupra bunurilor subscrise si varsate ca aport in natura la momentul constituirii;certificatul ce atesta ipoteci sau alte garantii asupra bunurilor imobile; documente ce atesta tranzactiile incheiate de fondatori, in numele societatii; 
 
- Eliminarea dovezii privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/membru al directoratului de catre persoanele care au fost numite prin actul constitutiv si/sau actul modificator al actului constitutiv;
 
- Reglementarea unui singur model de declaratie-tip pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii pentru sediul social/profesional si/sau sedii secundare sau, dupa caz, la terti; activitatile inscrise in obiectul principal/secundar de activitate vor putea fi desfasurate la sediul social si/sau la sediile secundare si/sau la terti;
 
- Rezervarea denumirii firmei se face doar in raport cu firmele cu denumire identica inregistrate, fiind eliminat elementul de similaritate denumire;
 
- Dovada privind rezervarea denumirii firmei - obligatia de prezentare a dovezii rezervarii denumirii firmei este indeplinita prin grija personalului ORCT, in cazurile in care solicitantul indica, in orice modalitate, numarul de inregistrare a acesteia (ex.: in cuprinsul cererii de inregistrare, al actului constitutiv);
 
- Eliminarea emblemei firmei;
 
- Transferul competentei de la tribunal la oficiul registrului comertului in cazul cererilor de fuziune, fuziune transfrontaliera si divizare a societatilor, ceea ce conduce la simplificarea formalitatilor, accelerarea operatiunilor reducerea termenelor si a costurilor;
 
- Transferul competentei de la tribunal la oficiul registrului comertului a unor cazuri de dizolvare a societatilor, ceea ce conduce la simplificarea formalitatilor, accelerarea iesirii de pe piata a acestora, reducerea termenelor si a costurilor (ex.: nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social, a incetat activitatea sau aceasta nu a fost reluata dupa perioada de inactivitate temporara – 3 ani, in cazul societatilor constituite pe perioada determinata, la expirarea perioadei).
 
Formatul formularului-tip de act constitutiv, formatul cererii de inregistrare, formatul, elementele de siguranta si structura certificatului de inregistrare, in forma letrica si electronica, modelul declaratiei-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, modelul certificatului constatator privind inregistrarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si structura identificatorului unic la nivel european-EUID sunt aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 5307/C/2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1131/24.11.2022.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024