search

Lista contribuabililor mijlocii a aparut pe site-ul ANAF

Prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 2521/2022 a fost aprobata lista nominala a
contribuabililor mijlocii, care vor fi gestionati de administratiile judetene ale
finantelor publice si Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului
Bucuresti incepand cu 01 ianuarie 2023.

 
Lista este publicata pe portalul ANAF, la sectiunea INFO PUBLICE/Informatii de
interes public/Informatii privind agentii economici. 

Ordinul 2521/2022 - contribuabili mijlocii: textul actului normativ


In temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu
modificdrile si completarile ulterioare si ale prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificarile ulterioare,
 
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
 
ART. 1 - (1) Se aproba numarul de contribuabili mijlocii, prevazut in anexa nr. 1.
 
(2) Se aproba Lista nominala a_ contribuabililor mijlocii care vor fi administrati de
catre administratiile judetene ale finantelor publice si Administratia Fiscala pentru
Contribuabili Mijlocii a Municipiului Bucuresti, incepand cu data de 1 ianuarie 2023,
cuprinsa in anexa nr. 2 .
 
(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
 
ART. 2 - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului Bucuresti,
precum si administratiile judetene ale finantelor publice vor duce la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
 
ART. 3 - La data intrdrii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3675/2016 pentru aprobarea numarului de
contribuabili mari si mijlocii, a Listei marilor contribuabili si a Listet contribuabililor
mijlocii, se abroga.
 
ART. 4 - Prezentul ordin se public&é pe pagina de internet a Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala si intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2023.
 
 
ANEXA nr. 1
 
Numarul de contribuabili mijlocii stabiliti in functie de criteriile de selectie si regulile specifice
 
Stabilirea numarului de contribuabili mijlocii care vor fi administrati, incepand cu data de
1 ianuarie 2023, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Administratia
Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului Bucuresti, s-a realizat pe baza
informatiilor centratizate din bazele de date ale Agentiei Nationale de Adiministrare
Fiscala, existente la data de 25 octombrie 2022, dupa cum urmeaza:
 
a) Criteriul de baza -15.000 contribuabili selectati descrescator in functie de valoarea
indicatorului agregat,
b) Criteriul de continuitate - 0 contribuabili ,
c) Criteriul grupului fiscal unic -127 contribuabili care fac parte dintr-un grup fiscal unic,
avand calitatea fie de reprezentant fiscal, fie de membri in cadrul grupului, definit potrivit
prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare si care nu s-au incadrat in criteriile de selectie mai sus
mentionate.

 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024