search

Monografie contabila privind transportul de marfa la o firma de curierat


Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice generate de activitatea de curierat se efectueaza potrivit prevederilor:

-    Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

In plus, pentru desfasurarea activitatii de curierat trebuie avute in vedere si prevederile O.G. nr. 31/2002 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare.
La desfasurarea activitatii de curierat, pentru determinarea atat a profitului impozabil, cat si a regimului taxei pe valoarea adaugata, operatorii economici trebuie sa aiba in vedere si prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Principalele aspecte contabile si fiscale referitoare la activitatea de curierat sunt urmatoarele:

Aspecte de natura contabila:

-    Activitatea prestata se incadreaza in categoria prestarilor de servicii. Veniturile obtinute de societatea de curierat se inregistreaza prin intermediul contului 704 "Venituri din servicii prestate".
-    Sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori.
Aceasta prevedere se aplica in cazul societatilor de curierat care asigura si incasarea sumelor de la beneficiarii finali ai transportului in contul societatilor care au comandat transportul respectiv si au calitatea de clienti ai societatilor de transport.Aspecte de natura fiscala:

Taxa pe valoare adaugata
TVA aferenta mijloacelor de transport utilizate si combustibilului este TVA deductibila.
Nu intra sub incidenta prevederilor art. 145^1 privind limitarea dreptului de deducere al TVA, mjloacele de transport utilizate de societatile de curierat, pe de o parte acestea nu sunt destinate "exclusiv transportului de persoane", iar pe de alta parte mijloacele fixe se incadreaza la exceptiile prevazute de acest articol, respectiv sunt vehicule utilizate in activitatea de curierat.
Locul de prestare a serviciilor din punctul de vedere al TVA se determina potrivit prevederilor art. 133 alin (2) din Codul fiscal.
Astfel, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.

Impozit pe profit
Cheltuielile privind combustibilul sunt cheltuieli deductibile.
Potrivit art. 21 alin (4) lit. t) din Codul fiscal nu sunt deductibile 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.
Prin exceptie, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile pentru vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat.
-    amortizarea mijloacelor de transport utilizate in activitatea de curierat este deductibila potrivit prevederilor art. 24 din Codul fiscal, pe durata de utilizare prevazuta de H. G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare.

Exemplu:

    Societatea Bambus SRL are ca obiect de activitate transportul de marfa intern si international.
Aceasta achizitioneaza 2 autoturisme tip furgoneta de la un furnizor intern, a  30.000 lei fiecare si 1 autocamion tip TIR din Italia - 45.000 euro.

Inregistrarea in contabilitate a achizitiei:

-    autoturisme de la furnizor intern:

%            =        404                                  74.400
213                "Furnizori de imobilizari"          60.000
"Instalatii tehnice,
mijloace de transport, animale si plantatii"
4426                                                                                           14.400
"TVA deductibila"

-    autocamion de la furnizor din Italia 45.000 euro x 4,5 lei/euro (curs BNR la data achizitiei): 202.500 lei:

  213            =            404                           202.500
"Instalatii tehnice,                                          "Furnizori de imobilizari"
mijloace de transport, animale si plantatii"

-    Si exercitarea dreptului de deducere a TVA: 202.500 x 24% = 48.600 lei

      4426                   =                  4427       48.600
"TVA deductibila"                   "TVA colectata"

In luna mai, societatea presteaza urmatoarele servicii:
Pentru un client din Bucuresti, transporta marfa la Cluj, tariful perceput este de 800 lei, fara TVA.
Pentru un client din Ploiesti, transporta marfa de la Bucuresti la Sofia, tariful perceput este de 1.500 lei cu TVA, societatea primeste un avans de 500 lei, iar restul sumei dupa receptia bunurilor de catre beneficiarul final.
Pentru un client din Ungaria transporta marfa de la Bucuresti la Budapesta, tariful este de 800 euro.
Pentru diversi clienti transporta diverse produse si marfuri cu incasarea contravalorii de la beneficiar in sistem ramburs. Contravaloarea transportului asigurat este de 8.900 lei.

Inregistrarea facturilor de prestari servicii:

-    Factura catre clientul din Bucuresti:
 
411            =            %                                      992
         "Clienti"                              704                  800
                 "Venituri din servicii prestate"
                               4427                                       192
        "TVA colectata"

-    Incasarea facturii emise:

    5121            =            411                 992
"Conturi la banci in lei"                     "Clienti"

Prestarea serviciului catre clientul din Ploiesti:

-    Factura de avans:

    411            =            %                        500
"Clienti"                        419                                  403
                        "Clienti - creditori"
4427                    97
                                                                        "TVA colectata"
-    Incasarea avansului:

    5121            =            411              500
"Conturi la banci in lei"                             "Clienti"

-    Factura finala:

    411            =            %               1.500
 "Clienti"                        704                                 1.210
        "Venituri din servicii prestate"
                             4427                                290
                                                                   "TVA colectata"
-    Incasarea diferentei:
    
    5121            =            411                1000
"Conturi la banci in lei"                             "Clienti"

-    Stornarea facturii de avans:

    %            =            411                 500
    419                             "Clienti"                  403
"Clienti - creditori"        
4427                                                                                                            97
      "TVA colectata"

1.    Prestarea serviciului catre clientul din Ungaria
Locul de prestare a serviciilor este la sediul beneficiarului, in Ungaria. Astfel, daca beneficiarul din Ungaria comunica prestatorului un cod valabil de TVA, factura se emite fara TVA.
Serviciile de transport fiind serviciu intracomunitar, prestarea acestui serviciu se va declara in declaratia recapitulativa 390.
Inregistrarea facturii la un curs de schimb valutar de 4,4500 lei/euro - 800 euro x 4,45 = 3.560 lei.
    411            =            704        3560
        "Clienti"                                           "Venituri din servicii prestate"

Incasarea la un curs de 4,46 lei/euro:  800 euro x 4,46 lei/euro=3568 lei

   5121            =            %            3.568
"Conturi la banci in lei"                411            3.560
                                "Clienti"
                                                                     765                   8
                                                 "Venituri din diferente de curs valutar"

2.    Transport de marfa cu incasarea contravalorii coletelor, in sistem ramburs
   - Inregistrare facturi catre clienti
    411            =            %                     8.900
   "Clienti"                        704                                7.177
        "Venituri din servicii prestate"
                             4427                          1.723
                                                                   "TVA colectata"

 - Inregistrare sume incasate in contul clientilor (presupunem incasarea unor sume de 100.000 lei)
5311            =            462            100.000
"Casa in lei"                 "Creditori diversi"

- Compensarea creantei si a datoriei catre clientul societatii si plata sumelor de bani datorate in urma acestei compensari
462            =            411                         8.900
"Creditori diversi"                "Clienti"

- Plata datoriei neacoperita in urma compensarii reprezentand sume incasate in numele clientului
462            =            5121                          91.100
"Creditori diversi"            "Conturi la banci in lei"
Sau
- Plata sumelor incasate de la terti beneficiari, catre clienti
462            =            5311            100.000
"Creditori diversi"                  "Casa in lei"

- Incasarea sumelor facturate catre clienti
        5121                    =            411               8.900
"Conturi la banci in lei"                      "Clienti"

Cheltuielile inregistrate de societate sunt:
- combustibilul pentru realizarea transportului - 3.000 lei, pe baza bonurilor aduse de catre soferi si a foilor de parcurs. Plata se efectueaza cu cardul
- Salarii 5.000 lei, contributii suportate de societate 1.200 lei.
- Diurna soferi - 300 lei
- Cheltuieli de intretinere autoturisme 450 lei  
- Amortizarea aferenta autoturismelor: 2.500 lei/luna

Inregistrarea cheltuielilor aferente
-    Combustibilul

     %                      =            401                                3.000
                                              "Furnizori"                
   6022                                                                                                   2.419
    "Cheltuieli cu combustibilul"
               4426                                                                                                  581
    "TVA deductibila"
    Plata cu cardul
        401                     =            5125                             3.000
         "Furnizori"                                      "Sume in curs de decontare"

- Salarii
    641                     =                    421              5000
  "Cheltuieli cu salariile personalului"       "Personal-salarii datorate"
               421                      =               %                             
    "Personal-salarii datorate"                                        
                                                                                     4312                           
                                                    "Contributia personalului la asigurarile sociale"
                                     4314                              
                                         "Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate"
              4372                              
                                     "Contributia personalului la fondul de somaj"
                                                                                       444                               
                                         "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

               645                      =                  %                             1.200
"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"       
                                                                                       4311
                                                          "Contributia unitatii la asigurarile sociale"
                                                                                       4313
                          "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"
                                                 4371
                                                     "Contributia unitatii la fondul de somaj"
- Diurna soferi
- acordarea avansului
   542                    =                5311                          300
  "Avansuri de trezorerie                                           "Casa in lei"
       - justificarea avansului conform calculelor efectuate"
               625                    =                  542        300 "Cheltuieli cu deplasari,                  "Avansuri de trezorerie"
   detasari si transferari"    
    
- Cheltuieli intretinere autoturisme
       %                    =                   401        450
                                           "Furnizori"    
               611                                                                                                   363
"Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile"
   4426                                     87
"TVA deductibila"

- Amortizarea lunara
 6811                       =                    2813                2500
"Cheltuieli de exploatare          "Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,
privind amortizarea imobilizarilor"           animalelor si plantatiilor"


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice