search

Monografii specifice acordarii unor bonusuri de vanzari. Cazuri practice


Un grup este format din 2 societati, din care societatea A produce si vinde catre societatea B mobila. A este producator, B este retailer (prin magazine proprii). Pentru stimularea vanzarilor societatii B catre consumatorii finali, societatea A vrea sa ofere un bonus angajatilor societatii B, in functie de atingerea unui prag minim de vanzari (target).

Poate societatea A sa acorde tichete cadou angajatilor societatii B? Ce taxe, impozite si contributii datoreaza in acest caz societatea A? Dar daca societatea A acorda bani sau tichete cadou direct catre societatea B, urmand ca acesta sa le transmita angajatilor?

Ambele societati au acelasi asociat majoritar.

Ca principiu general, consideram ca societatea A poate acorda tichete cadou salariatilor societatii B, insa trebuie organizata foarte bine evidenta persoanelor ce primesc aceste tichete cadou, trebuie cunoscut CNP-ul beneficiarilor, datorita implicatiilor pe care le vom descrie mai jos.

Vom analiza tratamentul fiscal din punctul de vedere atat al societatii, cat si al beneficiarului de tichet, amintind faptul ca actul normativ ce reglementeaza scopul utilizarii tichetelor cadou permite utilizarea acestor titluri de valoare in actiuni de marketing si publicitate, cheltuieli sociale, cheltuieli de protocol, conform art. 2 din Legea nr. 193/2006 privind tichetele cadou, cu modificari ulterioare.

Potrivit prevederilor de la art. 21 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se include in cheltuielile de reclama si publicitate si valoarea bunurilor acordate in cadrul unor promotii, bunuri acordate in scopul stimularii vanzarii, mostre, bunuri pentru incercarea unor produse, bunuri utilizate in demonstratii la punctele de vanzare.

Inregistrare contabila:

623                                     =                     5328
"Cheltuieli cu reclama si publicitate" "Alte valori - analitic tichete cadou"

Astfel, in opinia noastra, contravaloarea acestor titluri de valoare sunt cheltuieli considerate
deductibile la determinarea impozitului pe profit.

Din punctul de vedere al TVA deduse la achizitia tichetelor consideram ca sunt aplicabile prevederile de la art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, ce stabileste ca nu este o livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru bunurile utilizate in actiuni de reclama si publicitate, marketing, mostre, pentru stimularea vanzarilor.

Potrivit art. 145 alin. (3) din Codul fiscal, este permisa deducerea TVA de la achizitia initiala a tichetelor acordate in mod gratuit in campanii de reclama si publicitate, astfel ca nu se impune ajustarea TVA de la achizitia acestora.

Ce nu precizeaza cu exactitate legea si probabil nici nu ar putea sa precizeze avand in vedere multitudinea de situatii din practica, sunt documentele ce se intocmesc cu aceasta ocazie. Astfel, consideram ca orice document corect intocmit ce atesta predarea acestor tichete la clienti este un document justificativ.

Consideram ca se pot acorda in baza unui borederou de predare - primire, ce va cuprinde numele si codul numeric personal al beneficiarilor. Pentru ca un document sa fie corect intocmit, trebuie sa contina elementele minimale prevazute in O.M.F.P. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.

in acelasi timp, aceste tichete sunt venituri realizate de persoana fizica, iar obligatia impozitarii este expres reglementata de normele metodologice pentru art. 78 din Codul fiscal, regasite la pct. 152 lit. b) al 3-lea alineat din H.G. nr. 44/2004.

Insa, din punct de vedere practic, este foarte putin probabil ca societatea sa poata solicita suma impozitului de la aceste persoane, avand in vedere ca nu sunt salariatii acestei societati si nici nu poate fi decontat impozitul prin tichete cadou.

Astfel, cel mai corect tratament fiscal este sa se suporte pe cheltuiala societatii acest impozit, determinat prin metoda sutei majorate, astfel incat valoarea tichetului sa reprezinte un venit net dupa determinarea impozitului. Aceasta cheltuiala este nedeductibila la calculul impozitului pe profit, conform art. 21 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.

Inregistrare contabila:

635                                                    =                             446
"Cheltuieli cu alte impozite si taxe"                "Alte impozite si taxe - analitic venit
                                                                            persoane fizice"

Din punct de vedere declarativ, impozitul se declara prin declaratia 100 si se achita pana pe data de 25 a lunii urmatoare. Societatea are obligatia ca pana pe 28 februarie a anului urmator sa depuna declaratia 205 cu impozitul retinut de la persoane fizice. in cazul in care societatea B primeste din partea societatii A tichetele cadou sau bani pentru a fi acordati salariatilor, consideram urmatoarele:

a) pentru primirea tichetelor cadou, societatea trebuie sa le inregistreze in evidenta contabila la valoarea justa, conform pct. 50 din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea.

inregistrare contabila:
5328                                               =                              758
"Alte valori - tichete cadou                         "Alte venituri din exploatare"
primite gratuit"

La acordarea tichetelor catre salariatii proprii, tratamentul fiscal este:

- la persoana fizica, suma reprezinta un avantaj de natura salariala, impozitata cu procentul de 16%, conform art. 55 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal; aceste tichete cadou se cumuleaza cu celelalte venituri de natura salariala realizate de beneficiarul tichetului in luna respectiva;

- tichetele cadou nu sunt supuse asigurarilor sociale, conform art. 29615 lit. o) din Codul fiscal.

Scaderea din gestiune a tichetelor cadou se efectueaza prin inregistrarea:

642                                      =                         5328
"Cheltuieli cu tichete -                        "Alte valori - tichete
analitic tichete cadou"                       cadou primite gratuit"


In cazul in care societatea A transfera societatii B o suma de bani pe care aceasta o acorda propriilor salariati sub forma de prima, consideram ca aceste cheltuieli sunt de natura salariala, supuse in integralitate tuturor impozitelor si taxelor de natura salariala, iar decontarea intre cele 2 societati trebuie sa aiba ca justificare un contract de prestari servicii si, implicit, o factura.
Noutati contabile 1721509200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice