search

Noi acte normative importante din perioada 19 - 25 iunie 2015

Predarea contabilitatii unei SRL: Expertul contabil este obligat sa predea baza de date si in format electronic?

Regasiti, prin cele ce urmeaza, mai multe noutati legislative cu incidenta in materia fiscala si contabila. Urmariti mai jos noutatile, impreuna cu explicatiile oferite pentru fiecare act in parte:

1. Legea nr. 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015)

√ in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara nu se datoreaza impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare, prin derogare de la dispozitiile art. 77^1 alin. (1) si (3) din Codul fiscal, si niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte catre bugetul de stat sau bugetele locale. Prevederile art. 77^1 alin. (6) din Codul fiscal, nu sunt aplicabile in cadrul procesului de inregistrare sistematica;

√ prin derogare de la dispozitiile art. 77^1 alin. (6) – (8) din Codul fiscal, dispozitiile referitoare la calculul, incasarea si virarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care opereaza transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia constatate prin certificat de mostenitor, certificat de mostenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, in vederea realizarii inregistrarii sistematice. Dispozitiile art. 77^1 alin. (6) – (8) din Codul fiscal nu sunt aplicabile certificatelor de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar.

2. Legea 166/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 460 din 25 iunie 2015)

√ la extragerile Loteriei bonurilor fiscale se acorda un numar de maximum 100 de premii. Daca in urma centralizarii listei bonurilor fiscale prin care s-au revendicat premiile se constata depasirea numarului maxim de premii de 100 se procedeaza la extragerea aleatorie a unui numar de 100 de bonuri fiscale castigatoare din totalitatea bonurilor fiscale din lista;

√ in situatia suspendarii activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, incepand cu cea de-a doua sanctiune aplicata la aceeasi unitate intr-un interval de 24 de luni pentru constatarea unor sume nejustificate cuprinse intre 300 lei si 1000 lei sau mai mari de 1000 lei, precum si mai mari de 3% din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, daca operatorul economic achita amenda contraventionala 17.500 lei sau 27.500 lei in functie de fapta sau jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, precum si o suma egala cu de zece ori amenda aplicata, sanctiunea complementara de suspendare a activitatii inceteaza de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator.
 

3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara de catre unele entitati cu capital de stat (M. Of. nr. 442 din 22 iunie 2015)

√ prevederile ordinului se aplica de 17 persoane juridice mentionate in anexa;

Continuarea aici.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024