search

Operatiuni specifice scoaterii din evidenta TVA

Calendarul Contabilului Vesel 2024! Contine 12 caricaturi senzationale


O societate comerciala, persoana juridica romana, inregistrata in scopuri de TVA in Romania si platitoare de impozit pe profit, cu perioada fiscala luna pentru TVA, doreste, cu data de 01.08.2012, sa opteze pentru scoaterea din evidenta TVA. Vom stabili cum se face ajustarea TVA avand in vedere ca societatea are la 30.06.2012 stocuri de marfuri si servicii in valoare de 9.000 lei achizitionate in anul 2011, inclusiv in trimestrul al IV-lea 2011, precum si un autoturism achizitionat in octombrie 2011 cu durata normala de utilizare de 4 ani. Se va vedea unde se trec aceste ajustari in decontul de TVA.

Mentionam ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire si in acelasi timp in anul in curs nu depaseste plafonul de scutire de TVA, recalculat cu numarul de luni de activitate, poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

- Cadrul normativ privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA este reglementat de art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, ce stabileste atat procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, cat si cateva obligatii privind ajustarea TVA, ce revin in mod obligatoriu in sarcina persoanei ce renunta la calitatea de platitor de TVA.

- Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre datele de 1 si 10 ale fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul fiscal. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

- Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

- Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de TVA indiferent de perioada fiscala aplicata pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

- in ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.

- Prin O.U.G. nr. 24/2012 s-a abrogat, incepand cu 01 iulie 2012, facilitatea de scutire la ajustarea TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate inainte de 30 septembrie 2011 si aflate in stoc la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Practic, societatea are obligatia ajustarii TVApentru toate bunurile si serviciile la care s-a dedus TVA la achizitie, existente in stoc la data anularii inregistrarii in scopuri de  TVA.

Trebuie ajustata TVA in favoarea bugetului avand in vedere procedura specifica fiecarui tip de activ:

- bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, se ajusteaza TVA cu perioada de neutilizare, 20 de ani pentru cladiri si de 5 ani pentru celelalte bunuri de capital, iar prin bunuri de capital intelegem imobilizarile cu o durata de utilizare mai mare de 5 ani; TVA de ajustat va corespunde perioadei de neutilizare a activelor de capital in perioada de ajustare mai sus amintita;

- stocuri si alte bunuri decat cele de capital, conform procedurii adoptate de normele pentru art. 148 din Codul fiscal. Prin bunuri, altele decat cele de capital, intelegem bunurile ce au o perioada de amortizare fiscala mai mica de 5 ani.

Astfel, norma metodologica pentru art. 148 din Codul fiscal stabileste urmatoarea procedura:
a) pentru stocuri, se ajusteaza TVA dedusa initial;
b) pentru alte bunuri decat cele de capital (cu amortizare mai mica de 5 ani), se ajusteaza TVA aferenta valorii neamortizate a activului.

Inregistrare contabila:

635                               =                          4427
"Cheltuieli cu alte impozite si taxe"                   "TVA colectata"


Documentul de evidenta a TVA ajustate este autofactura. Aceasta autofactura are datele de identificare ale societatii atat la cumparator, cat si la vanzator. Din punct de vedere fiscal, rolul autofacturii este exclusiv de document justificativ pentru evidentierea si inregistrarea TVA. Autofactura nu se declara in declaratia informativa privind achizitiile si livrarile pe teritoriul national 394.

Cheltuiala este deductibila la determinarea impozitului pe profit, deoarece activele vor fi in continuare utilizate pentru realizarea de venituri impozabile, si cheltuiala se poate deduce la calculul impozitului pe profit, conform art. 21 alin. (1) din Codul fiscal. Noi consideram ca ajustarea se inregistreaza in decontul de TVA 300 la randul 31.

TVA ce provine din ajustare se achita printr-o singura plata.

Trebuie retinut faptul ca ajustarea este posibila si in favoarea societatii. Daca peste o anumita perioada de timp aceasta se va inregistra in scopuri de TVA, atunci va ajusta in favoarea acesteia TVA de la bunurile de capital in cadrul perioadei de ajustare.

Daca, din diverse motive, societatea omite sa efectueze ajustarea TVA in ultimul decont de TVA sau ajustarea este incorect calculata si declarata, ulterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA, societatea poate corecta sumele prin formularul 307 "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata", prevazut de O.P.A.N.A.F. nr. 640/2012.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024