search

Opinia expertului | Achizitia unui autoturism. Norme privind amortizarea


Costul de achizitie sau costul de productie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica  trebuie redus cu ajustari calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active in mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economica.

Din punct de vedere contabil

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica  a valorii  amortizabile  a unui  activ  pe intreaga  durata  de utilizare  economica.  Valoarea amortizabila  este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul.

Prin durata de utilizare economica se intelege durata de viata utila, aceasta reprezentand perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate, sau numarul unitatilor produse sau al unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
Durata de utilizare economica se stabileste de catre entitate, in functie de experienta anterioara, scopul utilizarii activului, perioada pentru care se preconizeaza ca va fi utilizat.

Stabilirea duratelor de utilizare economica se face prin politicile contabile adoptate ale entitatii. Amortizarea reprezinta alocarea costului autoturismului pe o perioada de timp determinata, si nu recunoasterea acesteia drept cheltuiala o singura data la momentul achizitiei.


Din punct de vedere fiscal

Conform  prevederilor  art. 24 din Legea  nr. 571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu modificarile  si completarile ulterioare, cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii  mijloacelor  fixe amortizabile  se recupereaza  din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii.

Mijlocul  fix amortizabil  este orice imobilizare  corporala  care indeplineste  cumulativ  urmatoarele conditii:
- este detinut  si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
- are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;
- are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

In cazul autoturismelor, metoda de amortizare utilizata poate fi liniara sau degresiva.

In cazul metodei de amortizare liniare, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.Conform prevederilor art. 24 alin. (11) pct. f) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct. 1 cap III "Alte precizari" din H.G. nr. 2.139/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004.

in acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute in cartile tehnice, rezultand astfel amortizarea/km sau pe ora de functionare.

Amortizarea lunara se determina prin inmultirea numarului de kilometri parcursi sau a numarului de ore de functionare efectuate in fiecare luna cu amortizarea/km sau pe ora de functionare.

Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune.

Amortizarea fiscala poate fi diferita de amortizarea contabila.
Pentru  mijloacele  fixe amortizabile,  deducerile  de amortizare  se determina  fara a lua in  calcul
amortizarea contabila.

Duratele normale de functionare sunt stabilite prin H.G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare.
Durata normala de functionare prevazuta pentru autoturisme este de 4-6 ani.

In cazul achizitionarii unui autoturism care nu este nou, durata normala de utilizare de-a lungul careia se va recupera cheltuiala efectuata cu achizitia acestuia se determina conform prevederilor pct. 3 cap. III.
"Alte precizari" din H.G. nr. 2.139/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor acestui punct, in cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare  neconsumata,   pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa  (de ex. an fabricatie 2009, durata normala de functionare 6 ani, durata normala ramasa 6 ani - 2 ani = 4 ani).

In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent.


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice