search

Politici contabile privind creantele societatii

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere


In contextul normelor actuale, reamintim ca in categoria creantelor includem:

-    creante comerciale, care sunt sume datorate de clienti pentru bunuri vandute sau servicii prestate in cursul normal al activitatii;
-    efectele comerciale de incasat, acceptari comerciale, instrumente ale tertilor;
-    sume datorate de directori, actionari, angajati sau companii afiliate.

Creantele se evidentiaza in baza contabilitatii de angajamente, conform prevederilor legale sau contractuale.

Contabilitatea clientilor, se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Creantele fata de clientii pentru care, pana la finele lunii, nu au fost intocmite facturi se evidentiaza distinct in contabilitate in contul 418 Clienti - facturi de intocmit, pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Avansurile primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in contul 419 Clienti - creditori. Operatiunile privind vanzarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor  comerciale se inregistreaza in contabilitate in contul 413 Efecte de primit de la clienti.            Efectele comerciale de incasat pot fi scontate inainte de scadenta.

Creante cu decontare in valuta sau in lei in functie de cursul unei valute

Creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor societatii, se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta

Tranzactiile in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.
        
Evaluare lunara

La finele fiecarei luni, creantele in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

La finele fiecarei luni, creantele exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. in acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute  in luna in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare.
        
Evaluarea creantelor la data bilantului


Scaderea din evidenta a creantelor cu termene de incasare prescrise  se efectueaza numai dupa ce au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate in contul 4118 Clienti incerti sau in litigiu. In situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza si se prezinta la valoarea probabila de incasat.

Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Evaluarea la bilant a creantelor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice