search

Proiect de ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Formularul 394: Marti, 30 iulie 2024, este termenul limita pentru depunere


Iata noul proiect de ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla,  publicat in data de 14.12.2012 de catre Ministerul Finantelor.

ORDIN
pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1. -  Se aproba Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla, cuprinse in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -  Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati in scopul obtinerii de venituri in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoanele care, prin actul de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial;

c) reprezentantele persoanelor juridice straine, care sunt autorizate sa functioneze in Romania.

Art. 3. -  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;

b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1230/2006 privind organizarea si conducerea contabilitatii de catre reprezentante, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006;

c) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1193/2003 privind conducerea contabilitatii in partida simpla de catre reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2003;

d) Normele specifice de intocmire si utilizare a documentului Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) cuprinse in Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 870 bis din 23 decembrie 2008

e) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2410/2007 privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.

Art. 4. -  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice