search

Reminder: 16 august 2023 este termenul limita pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2023

SGR, in vigoare din 30 noiembrie 2023: ce dificultati aduce pentru contabili si comercianti
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila aduce la cunostinta contribuabililor ca, prin OMF nr. 2195/2023 a fost aprobat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Cine are obligatia de a depune raportari contabile la 30 iunie 2023

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2023 se aplica: 
 
- entitatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate care,in exercitiul financiar precedent, au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro;

- persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si care,in exercitiul financiar precedent, au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro;
 
- operatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.
 
Entitatile prezentate anterior depun raportarile contabile in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
 
Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2023, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor.
 
Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale alenMinisterului Finantelor sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro.
 
Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2023 se completeaza in lei.

Cine NU depune raportari contabile la 30 iunie

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2023, cele care in tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2023, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2023.
 
Raportarile contabile la 30 iunie 2023 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2023.
Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2023 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Foto: unsplash.com


Noutati contabile 1701295200
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024