search

REMINDER ANAF: Declaratia Unica se depune pana la 25 mai 2023

ANAF a actualizat Ghidul e-Factura: Termenul limita pentru transmiterea facturilor si sanctiuni de la 1 iulie 2024
Termenul pentru depunerea Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) este 25 mai 2023;.

Cine are obligatia sa depuna Declaratia unica?

Sunt obligati sa depuna Declaratia contribuabilii care obtin:
 
a) venituri din activitati independente (PFA uri, II-uri, IF-uri, profesii liberale);
b) venituri din contracte de activitate sportiva;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care nu se retine la sursa impozitul si/sau contributiile sociale;
d) venituri din asociere cu o persoana juridica;
e) venituri din cedarea folosintei bunurilor (chirii);
f) venituri din agricultura, silvicultura, piscicultura;
g) venituri din investitii pentru care nu se face retinere la sursa;
h) venituri din alte surse.
 
Observatie! Depun Declaratia unica si persoanele fara venituri care opteaza sa se asigure in sistemul public de sanatate (CASS persoane fara venit)!

Cine NU trebuie sa depuna Declaratia unica?

Nu au obligatia sa depuna Declaratia contribuabilii care obtin:
 
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, a caror impunere este finala ndash; retinere la sursa;
b) venituri sub forma de arenda, a caror impunere este finala ndash; retinere la sursa de catre platitorul de venit;
c) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratiile specifice;
d) venituri din investitii, a caror impunere este finala (venituri din dobanzi, tranzactii financiare etc);
e) venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
f) venituri din pensii;
g) venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
h) venituri din alte surse, cu exceptia celor prevazute la art. 116.
 
Informatii detaliate, recomandari si studii de caz gasiti in lucrarea Declaratia unica 2023 >>
 

Declaratia unica: Ce dificultati poti intampina la intocmirea ei?

1. Impozitarea se face de contribuabil prin autoimpunere, fata de varianta primilor ani, cand se efectua de catre organul fiscal, ceea ce poate da nastere la erori grave in completarea Declaratiei fara consultarea prezentului ghid.
 
2. Intocmirea Declaratiei unice presupune efectuarea de calcule privind baze impozabile, sume datorate, date care presupun anumite cunostinte in domeniul economic. Nedeclararea corecta presupune debite suplimentare dar si dobanzi si penalitati de intarziere ce majoreaza consistent suma initiala de plata.
 
3. Modalitatea de depunere a Declaratiei la organul fiscal prin mijloace electronice presupune inregistrarea prealabila a contribuabilului in spatiul privat virtual al ANAF sau detinerea de certificat digital pentru semnatura electonica, ce presupune un plus de cunostinte in domeniu.
 
4. La data de 25 mai, contribuabilul va trebui sa plateasca o suma mare de bani, daca nu a efectuat plati anterioare pana la acest termen, fapt care va avea o influenta nefasta asupra cash-flow-ului.
 
5. Pot aparea probleme la calculul plafoanelor de catre contribuabil, pentru incadrarea sau nu in categoria platitorilor de contributii sociale sau de contributii sociale de sanatate (echivalentul a 12 salarii minime garantate in plata).
 
6. Calculul venitului net anual impozabil va trebui efectuat de contribuabil pe fiecare sursa de venit, ceea ce implica luarea in considerare a pierderilor fiscale reportate, deduceri de contributii la asigurari sociale.
 
7. Persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, chirii, dividende, drepturi de proprietate intelectuala etc. sunt eligibile pentru redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit.
 
Ghidul Declaratia unica in 2023 va ofera absolut toate informatiile necesare pentru a putea gestiona CORECT orice aspect legat de aceasta Declaratie:
 
- notiuni teoretice si legislative
- dificultati practice
- posibile greseli
- recomandari
- studii de caz
- exemple de completare pentru fiecare categorie de venit
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice