search

SAF-T: Teste recomandate de ANAF pentru declaratii corecte si complete

ANAF a publicat un comunicat privind o serie de TESTE privind consistenta, ce pot fi aplicate asupra datelor raportate prin XML aferent declaratiei SAF-T(D406), pentru a se asigura conformitatea la depunere.
 
Astfel, prin depunerea unor declaratii corecte si complete, datele continute in aceste declaratii vor putea fi utilizate pentru scopul si ratiunea implementarii acestui tip de raportare, evitandu-se in acest mod inclusiv aplicarea de eventuale sanctiuni contraventionale pentru depunere incorecta sau incompleta, asa cum acestea sunt prevazute la art. 337^1dinLegea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
ANAF a mai spus ca testele propuse nu sunt limitative, contribuabilii avand posibilitatea sa aplice si alte teste proprii care sa valideze declaratiile SAF-T din punct de vedere al corectitudinii si completitudinii. 
 
De asemenea, contribuabilii care au depus declaratii SAF-T incomplete sau incorecte, au posibilitatea sa rectifice aceste declaratii.

Identificarea declaratiilor incorecte sau incomplete - masuri ANAF

In situatia in care ANAF, ca urmare a analizelor efectuate, va identifica declaratii incorecte sau incomplete, va proceda intr-o prima etapa la notificarea contribuabililor care au depus astfel de declaratii, urmand ca ulterior, in cazul in care neconformarea se mentine sa procedeze la aplicarea gradual de sanctiuni, conform legii.

Teste de consistenta aferente Declaratiei SAF-T (D406)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prezinta in cele ce urmeaza, o serie de teste de consistenta pe care contribuabilii le pot aplica asupra datelor raportate prin xml aferente declaratiilor SAF-T (D406).
 
1. In sectiunea Header, subsectiunea Header Structure - Company-Company Header Structure - Adress - verificarea completarii campurilor City si Country
 
2. In sectiunea Header, subsectiunea Header Structure - Company-Company Header Structure - Contact verificarea completarii campurilorFirst Name si Last Name
 
3. In sectiunea Header, subsectiunea Header Structure - Company-Company Header Structure verificarea completarii campului Telephone4. In sectiunea Header, subsectiunea Header Structure - Company-Company Header Structure - Bank Account verificarea completarii campurilor IBAN Number sau Bank Account Number si Bank Account Name si Sort Code
 
4. In sectiunea Header, subsectiunea Header Structure - Company-Company Header Structure - Bank Account verificarea completarii campurilor IBAN Number sau Bank Account Number si BankAccountName si Sort Code
 
5. In sectiunea Master File, subsectiunea General Ledger Accounts verificarea completarii campurilor: Account ID, Account description, Account Type, Opening Debit/Credit Balance, Closing Debit/Credit Balance.
 
6. In sectiunea Master File, subsectiunea Customers - CompanyStructure verificarea completarii campurilor: Registration number, Name, Adress - City, Country cat si a: CustomerID, Account ID, OpeningDebit/Credit Balance, Closing Debit/Credit Balance. Verificarea Registration number versus CustomerID, care ar trebui sa fie identice.
 
7. In sectiunea Master File, subsectiunea Suppliers - Company Structure verificarea completarii campurilor: Registration number, Name,Adress - City, Country cat si a: SupplierID, Account ID, Opening Debit Balance, Opening Credit Balance, Closing Debit Balance, Closing Credit Balance. Verificarea Registration number versus SupplierID, care ar trebui sa fie identice.
 
8. In sectiunea Master File, subsectiunea Tax Table - Tax TableEntryverificarea completarii campurilor: Tax Type, Description, Tax CodeDetails- Tax Code, Tax percentage sau FlatTaxRate - Amount Structure (Amount,Currency Code, Currency Amount), Base Rate, Country
 
9. In sectiunea Master File, subsectiunea UOMTableverificareacompletarii campurilor : Unit of Measure, Description
 
10. In sectiunea Master File, subsectiunea Analysis TypeTable-Analysis Type Table Entry verificarea completarii  campurilor:  AnalysisType, Analysis Type Description, Analysis ID, Analysis Description
 
11. In sectiunea Master File, subsectiunea Products - Product verificarea completarii campurilor : Product Code, Description, ProductCommodity Code, UOM Base, UOM Standard, UOMTo UOMBase Conversion Factor
 
12. In sectiunea Master File verificarea egalitatii intre totalul soldurilor initiale ale conturilor debitoare (Opening Debit Balance) si totalul soldurilor initiale creditoare (Opening Credit Balance) (mai putin conturile din  clasele 8 si 9)
 
13. In sectiunea Master File verificarea egalitatii intre totalul sodurilo rfinale ale conturilor debitoare (Closing Debit Balance) si totalul soldurilor finale creditoare (Closing Credit Balance) (mai putin conturile din clasele 8 si 9)
 
14. In sectiunea Master File verificarea soldurilor finale (ClosingDebitBalance si Closing Credit Balance) ale lunii sa coincida cu soldurile initiale (Opening Debit Balance si Opening Credit Balance) ale lunii urmatoare
 
15. In sectiunea Master File se verifica soldurile finale ale conturilor lunii (Closing Debit Balance si Closing Credit Balance) tinand cont de urmatoarele formule:
 
- pentru conturile de Activ : Sold initial (Opening Balance dinsectiuneaMaster File) + Rulaj debitor (Debit Amount - General Ledger Entries - Entries)-Rulaj creditor (Credit Amount - General Ledger Entries - Entries) =Sold final (Closing Balance din sectiunea Master File)
 
- pentru conturile de Pasiv : Sold initial (Opening Balance din sectiunea Master File) + Rulaj creditor (Credit Amount - General Ledger Entries- Entries)- Rulaj debitor (Debit Amount - General Ledger Entries - Entries) =Sold final
(Closing Balance din sectiunea Master File)
 
- pentru conturile Bifunctionale se vor urma aceleasi reguli demai sus, infunctie de soldul initial al contului
 
16. In sectiunea General Ledger Entries subsectiunea Entries severificadaca totalul rulajelor debitoare (Debit Amount - General Ledger Entries-Entries) este egal cu totalul rulajelor creditoare (Credit Amount - General
Ledger Entries - Entries)
 
17. In toate structurile care se refera la Amount/Amount Structure, severifica ipoteza ca Amount sa fie egal cu Currency Amount doar insituatiaincare Currency code este RON. 18. In toate structurile care se refera la Amount/Amount Structure se verifica ipoteza ca Amount sa fie diferit de Currency Amount in situatia in care Currency code este diferit de RON.
 
19. In toate structurile care se refera la Amount/Amount Structure, tranzactiile in moneda straina trebuie raportate corespunzator prin indicarea Currency Code relevant, astfel incat la Amount sa se completeze valoarea de nominate in RON a tranzactiei, iar la Currency Amount sa secompleteze valoarea in moneda straina a tranzactiei.
 
20. In sectiunea General LedgerEntries, Tax percentage aferent Taxcodede TVA aplicat asupra bazei (Debit Amount/Credit Amount) da ca rezultat valoarea TVA inscrisa la nivelul DebitAmount/Credit Amount instructura TaxInformation la nivelul liniei respective din tranzactie.
 
21. In sectiunea Source Documents Tax percentage aferenta Taxcodede TVA aplicata asupra bazei (Amount din sectiunea Source Documents sub sectiunea Sales Invoices - Invoice - Invoice Line - Invoice Line Amount) daca rezultat valoarea TVA inscrisa in sectiunea Source Documents subsectiunea Sales Invoices - Invoice - Invoice Line - Tax information- TaxAmount
 
22. In sectiunea Source Documents Tax percentage aferenta Taxcodede TVA aplicata asupra bazei (Amount din sectiunea Source Documents subsectiunea Purchase Invoices - Invoice - Invoice Line - Invoice Line Amount) da ca rezultat valoarea TVA inscrisa in sectiunea Source Documents sub sectiunea Purchase Invoices - Invoice - Invoice Line - Tax information- TaxAmount

Lucrarea "SAF-T. Ghid de raportare corecta" contine explicatii impecabile, care va ajuta sa depuneti D406 corect si la timp!
 


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice