search

Se renunta la Registrul de incasari si plati in anumite conditii

Examen Consultant Fiscal 2024: conditii pentru inscriere si exemple de teste-grila
Va informam ca Ministerul de Finante Publice a emis un nou proiect prin care se elimina mai multe formulare din 2016 si se modifica mai multe aspecte care tin de Registrul-jurnal de incasari si plati.

Retinem, in principal, ca registrul jurnal de incasari si plati va fi eliminat din nomenclatorul documentelor financiar-contabile prevazut in Ordinul MFP nr. 3512/2008, dar ca va fi utilizat de persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care conduc contabilitatea in partida simpla. Acesta va fi in continuare reglementat numai de Ordinul MFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla.

Iata care sunt doar unele dintre aceste masuri propuse de noul proiect:

Astfel, in procesul de revizuire a prevederilor O.M.E.F. nr. 3.512/2008 s-au avut in vedere urmatoarele:

1. eliminarea continutului minimal obligatoriu din cadrul normelor de intocmire si utilizare a fiecarui formular;

2. mentionarea expresa a elementelor principale pe care trebuie sa le cuprinda documentele justificative si documentele contabile (fise, registre, jurnale etc.) la pct. 2 si 10 din Anexa nr. 1 la proiectul de ordin "Normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile";

3. eliminarea obligativitatii intocmirii/emiterii unui anumit numar de exemplare dintr-un document;
4. eliminarea prevederilor referitoare la circuitul si locul de arhivare ale fiecarui document;

5. introducerea obligatiei ca fiecare entitate sa isi stabileasca, in functie de necesitati si de modalitatea de tinere a evidentei contabile (manual sau cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor), proceduri proprii privind elementele prezentate la pct. 3 si 4 de mai sus;

6. eliminarea obligativitatii aplicarii prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, cu modificarile ulterioare in cazul pastrarii pe suport electronic a documentelor financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic;

Toate propunerile pot fi consultate AICI


Revenind la noile aspecte care vizeaza registrul-jurnal de incasari si plati, retinem ca acesta reprezinta un document reglementat in prezent prin doua Ordine ale ministrului finantelor publice: Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008 si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla.


De asemenea, retinem ca incasarile din Registrul-jurnal de incasari si plati cuprind:

    sumele incasate din desfasurarea activitatii;
    aporturile in numerar si prin conturi bancare facute la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii acesteia;
    sumele primite sub forma de credite bancare sau de alte imprumuturi;
    sumele primite ca despagubiri;
    sumele primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii;
    sumele primite reprezentand forme de sprijin cu destinatie speciala din fonduri externe nerambursabile (subventii);
    alte sume iicasate (de exemplu restituiri de impozite, taxe si penalitati).

Totodata, platile din Registrul-jurnal de incasari si plati cuprind:

    platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri;
    sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare;
    sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumuturi;
    alte plati efectuate (de exemplu penalitati, amenzi platite).


Atentie! Daca va fi aprobat, prevederile acestui proiect se vor aplica din 2016.

Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice