search

Stabilirea rezidentei fiscale pentru persoanele fizice: cum se completeaza chestionarele si ce sanctiuni aplica ANAF

Cod UIT generat gresit: Cum procedam in aceasta situatie

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati reaminteste persoanelor fizice care sosesc/pleaca in/din Romania si au o sedere in statul roman/in strainatate mai mare de 183 de zile ca au obligatia completarii urmatoarelor formulare:

- Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" ;
- Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania".

Cine completeaza chestionarele pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania?

Persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania".

Nu au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatenii straini care sunt functionari ori angajati ai unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.

Cine completeaza chestionarele pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania?

Urmatoarele persoane fizice care pleaca din Romania, au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania":

- persoanele fizice rezidente in Romania care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive;

- persoanele fizice nerezidente care au avut obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania",

care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive;

Care este termenul de depunere a chestionarelor si organul fiscal central competent la care se depun acestea?

- Chestionarele pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania, vor fi inregistrate de persoanele fizice in cauza, personal sau prin imputernicit, in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania, la organul fiscal central competent in a carei raza teritoriala persoanele fizice isi au domiciliul fiscal, potrivit legii.

- Chestionarele pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania, vor fi inregistrate de persoanele fizice in cauza cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania la organul fiscal central competent in a carei raza teritoriala persoanele fizice isi au domiciliul fiscal, potrivit legii.

Cum se completeaza si depun chestionarele pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice care sosesc /pleaca, in/din Romania?

Chestionarele pot fi descarcate de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala: www.anaf.ro, sectiunea: „Asistenta contribuabili” subsectiunea „Declararea obligatiilor fiscale”, rubrica: „Toate formularele, cu explicatii” si se pot depune, personal sau prin imputernicit, la registratura organului fiscal central competent sau se transmit prin posta, cu confirmare de primire.

De asemenea, formularele se pot edita si/sau completa de catre solicitanti si cu ajutorul programului de asistenta, asigurat gratuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (www.anaf.ro) sectiunea ”Servicii online” rubrica ”Descarcare Declaratii electronice” - ”Descarcare Declaratii” si pot fi descarcate de contribuabili utilizand urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm.

Astfel, formularele se regasesc sub urmatoarele denumiri:

- Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania.

- Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania.

Chestionarele completate electronic se depun, pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã, prin intermediul link- ului ”Depunere Declaratie unicã si alte formulare SPV-PF” de cãtre persoanele care sunt inregistrate in Spatiul Privat Virtual, sau prin intermediul portalulului www.e-guvernare.ro de cãtre persoanele care detin semnatura electronica calificata.

Ce sanctiune se aplica pentru nedepunerea la termen a Chestionarelor?

Se sanctioneaza contraventional, conform prevederilor art.336, alin.3^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, nedepunerea in termen a ’’Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea in Romania’’, respectiv a ’’Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania’’, de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, cu amenda de la 50 lei la 100 lei. Contraventia intra sub incidenta prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017.

De asemenea, nedepunerea in termen a „Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea in Romania”, respectiv a „Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania” constituie fapte pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal (Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1568/2022.)

Atentie!

Orice schimbare aparuta, care poate aduce modificari in ceea ce priveste statutul rezidentei in Romania, trebuie adusa la cunostinta organului fiscal central competent de catre persoana fizica in cauza.

Temeiul legal

Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 1099/ 12 iulie 2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.577/29.07.2016.


Foto: unsplash.comAtentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice