search

Termenul pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul 2019 a fost amanat oficialTermenul pentru depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 pentru toate categoriile de entitati raportoare (societati, ONG, persoane juridice aflate in lichidare, etc.) a fost prorogat pana la 31 iulie 2020 inclusiv. 
 
Masura este inclusa in OUG nr. 48/2020, act normativ ce a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020. 
 
 
“Art. XIV. -
 
Pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevazute la art. 36 alin. (1) si (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv.”
 
 
“Restrictiile impuse prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei precum si prin ordonantele militare emise pana la aceasta data, prin care au fost inchise unele activitati si au condus la izolarea masiva la domiciliu a persoanelor, creeaza dificultati pentru entitati in vederea indeplinirii obligatiei legate de depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019. In acest sens, pentru a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, situatiile financiare anuale trebuie sa fie aprobate, potrivit legii, aprobare care presupune intrunirea adunarii generale. De asemenea, situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite de raportul administratorilor si sa fie supuse auditului statutar, respectiv verificarii de catre cenzori, dupa caz.
 
Avand in vedere cele mentionate anterior, respectiv activitatile numeroase necesare anterior depunerii situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale, care presupun o perioada de timp semnificativa, in contextul situatiei determinate de noul coronavirus SARS-CoV-2, precum si al solicitarilor primite din partea entitatilor, de amanare a termenului de depunere a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2019, este necesara luarea unor masuri urgente.
 
In aceste conditii, se impune adoptarea unor masuri cu privire la prorogarea termenelor prevazute de legea contabilitatii pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019.”, conform OUG nr. 48/2020. 
 
 
 
Pe langa aceasta amanare, OUG nr. 48/2020 mai cuprinde si alte reglementari de natura fiscala, cum ar fi:
 
- extinderea categoriilor de beneficiari de sponsorizari pentru care microintreprinderile au dreptul la facilitati fiscale;
 
- pe perioada starii de urgenta, contravaloarea bunurilor si a serviciilor acordate salariatilor aflati in izolare preventiva la locul de munca nu este cuprinsa in baza asigurarilor sociale obligatorii;
 
- anularea facilitatilor fiscale pentru indemnizatia de somaj tehnic acordata unor categorii (salariatii din domeniul constructiilor, programatorii, persoanele fizice cu handicap grav, si persoanele care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si inovare);
 
- extinderea categoriei bunurilor importate din state terte pentru care se aplica masura de taxare inversa in vama, care se aplica doar persoanelor inregistrate in scopuri de TVA (ex:alcoolul etilic denaturat destinat productiei de dezinfectanti);
 
- contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati NU datoreaza impozitul specific in perioada in care acestia intrerup activitatea total sau partial, pe perioada starii de urgenta;
 
- aprobarea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior;
 
- NU se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare a obligatiilor bugetare. Numai daca acestea se achita pana la 30 de zile de la incetarea starii de urgenta;
 
- introducerea unei proceduri derogative pentru denaturarea alcoolului etilic in antrepozitele fiscale autorizate pentru productia de bauturi alcoolice.
 
 
 


Noutati contabile 1718830800
Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice