search

TOT ce trebuie sa stii despre Declaratia unica! Uite ce categorii de contribuabili vizeaza!

ANAF: lista contribuabililor cu obligatii fiscale restante la 31 martie 2024

Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect de ordonanta de urgenta in ceea ce priveste modificarea regimului unor impozite pe venit si contributii de asigurari. In plus, in acesta a fost prezentata oficial si structura formularului care va inlocui Declaratia 600, dar si alte declaratii.

Urmatoarele sapte declaratii se vor comasa intr-un singur formular care este cunoscut decomdata sub denumirea de: Declaratie unica.


- D200 - veniturile realizate din Romania;
- D201 - veniturile realizate din strainatate;
-  D220 - venitul estimat/norma de venit;
-  D221 - norme de venit- agricultura;
- D600 - venitul baza pentru CAS;


- D604 - stabilire CASS persoane fara venit;
- D605 - stopare CASS persoane fara venit.


 

In ceea ce priveste termenul de depunere, MFP a anuntat ca Declaratia unica trebuie depusa in acest an pana la data de 15 iulie, iar, din anul 2019, pana la data de 15 martie.

 

Declaratia unica, explicata pe categoriiDrepturile de autor

Conform contabilul.ro, proiectul exclude din sfera veniturilor din activitati independente veniturile provenite din drepturi de proprietate intelectuala. Urmeaza ca acestea sa fie tratate in mod distinct in cadrul unei categorii de venituri separate. Aceste venituri sunt impozitate explicit cu 10%.
 
Totodata, referitor la veniturile provenite din drepturi de proprietate intelectuala, venitul net se determina de platitorii venitului prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. Prin urmare, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine, la sursa, de catre platitorii veniturilor la momentul platii acestora, impozitul fiind final.

 

Venituri din salarii si asimilate salariilor

In acest ca, contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, retinerea si plata sumei reprezentand 2% din valoarea totala a impozitului anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit.


 
Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna Declaratia unica care face referire la impozitul pe venit si la contributiile sociale datorate de persoanele fizice si sa completeze Capitolul, Sectiunea si Subsectiunea corespunzatoare, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti/de la producerea evenimentului.


 
Venituri din investitii

Potrivit proiectului mai sus mentionat, castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil pe baza Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depusa la organul fiscal competent pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Castigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, se determina de contribuabil pana la 15 martie a anului urmator celui de realizare a castigului, ca diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operatiuni.

 
Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Potrivit sursei citate mai sus, contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Cei care care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit completeaza, pentru anul in curs, Declaratia unica in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la 15 martie a anului in curs.Venituri din premii si din jocuri de noroc

Legat de contribuabilii care obtin venituri din participarea la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker, se instituie obligatia de calcul, retinere la sursa a impozitului datorat si plata acestuia la bugetul de stat, in sarcina organizatorilor/ platitorilor de venituri din jocuri de noroc.

Masura vizeaza in principal aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate tipurile de jocuri de noroc.

Referitor la veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la online, impozitul datorat se determina si se retine la sursa de catre organizatori/platitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc in contul bancar sau similar.


 
Venituri din alte surse

Conform aceluiasi proiect, persoanele care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa, dar si cele obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanta respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, din patrimoniul personal, au obligatia de a depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.


 
Venituri obtinute din strainatate

Contribuabilii care obtin venituri din strainatate nu au scapat de efectele acestei ordonante de urgenta. Potrivit Declaratiei unice, acestia au obligatia sa declare pana la data 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului si sa efectueze calculul si plata impozitului datorat, in cadrul aceluiasi termen, tinand cont de metodele de evitare a dublei impuneri, dupa caz.

 
Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa

In ceea ce ii priveste pe platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor si a platitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, acestia avand obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice