search

Venituri obtinute din arendarea bunurilor agricole: calcul impozit si ce obligatii fiscale au arendasii

SGR, in vigoare din 30 noiembrie 2023: ce dificultati aduce pentru contabili si comercianti
Impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor/bunurilor agricole se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit (arendasi) la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.
 
Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
 
Venitul brut obtinut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, se stabileste pe baza contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.
 
In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
 
Impozitul astfel calculat si retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
 
De asemenea, arendasii au obligatia sa completeze si sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile formularul 112 - “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” in vederea declararii impozitului pe veniturile din arenda si, dupa caz, a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) (bifand corespunzator sectiunea C si selectand la rubrica Tip asigurat – pct. 26. - PF care realiz.ven. din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa).

Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in baza unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile legii.
 
Impozitul aferent veniturilor din arenda, calculat, retinut si platit de catre arendas este impozit final, iar arendatorii mai pot avea obligatii declarative/de plata doar in ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de sanatate, dupa caz.
 

Referitor la contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

 
In situatia in care veniturile din arenda sunt obtinute de la un singur platitor de venit (arendas) iar nivelul net al acestora este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, arendasul are obligatia sa calculeze, sa retina, sa plateasca si contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si sa o declare corespunzator in formularul 112 (la o baza de calcul de 6/12/24 salarii minime brute pe tara, in functie de nivelul veniturilor).
 
In situatia in care veniturile din arenda sunt realizate de la mai multi platitori de venit (arendasi), iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, arendatorul desemneaza, prin contractul incheiat intre parti, arendasul de la care venitul realizat este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara si care are obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii prin formularul 112 a CASS (la o baza de calcul de 6/12/24 salarii minime brute pe tara, in functie de nivelul veniturilor).
 
In situatia in care nivelul veniturilor obtinute de la fiecare platitor de venit este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara dar nivelul venitului cumulat este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, arendatorul are obligatia depunerii a formularului 212 “Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, in vederea declararii si platii CASS (la o baza de calcul de 6/12/24 salarii minime brute pe tara, in functie de nivelul veniturilor) – termen 25 mai a anului urmator realizarii veniturilor.
 
Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul mentionate la art. 170 alin. (4) din Codul fiscal.
 
Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca arendasul trebuie sa depuna un exemplar al contractului de arendare la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate, pentru a fi inregistrat intr-un registru special.
 
In functie de situatia fiscala proprie, se vor avea in vedere si prevederile Capitolului II - Venituri din activitati independente al Titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Titlului VII – Taxa pe valoarea adaugata din acelasi act normativ. Conformarea voluntara la declararea si plata obligatiilor fiscale scuteste contribuabilii de eventualele neplaceri cauzate de calcularea unor majorari de intarziere/penalitatati de nedeclarare sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale.


Foto: pixabay.com


Atentie, contabili!

Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2024!
Completeaza adresa de email la care
vrei sa primesti Raportul Gratuit

Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024